Innovasjon Norge søker ny turistsjef

Norsk reiseliv er i vinden, og 2015 var et rekordår for reiselivsnæringen. Turistene la igjen mer penger enn noensinne, og det ligger an til at andelen internasjonal turisme øker, også i år. Innovasjon Norge har anbefalt at reiselivsnæringen er blant seks satsingsområder for norsk næringsliv. Nå søker de personen som, sammen med næringen, skal ta norsk reiseliv videre inn i fremtiden, heter det i en pressemelding.

– Dette er en svært viktig jobb. Norsk reiseliv går så det suser, og potensialet er enda større, sier Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Når det nå skal ansettes en ny sjef for reiselivssatsingen til Innovasjon Norge, Visit Norway, er det flere sentrale områder som bør adresseres.

– Jeg mener det er tre områder vi må satse på, for å utnytte det fulle potensialet til norsk reiseliv: digitalisering, bærekraft og samarbeid. For det første må vi utforske mulighetene digitalisering gir, i hele kundereisen, ikke bare i kommunikasjon og profilering. Det som kan virke helt science fiction i dag, er fremtiden i morgen. Her skal norsk reiseliv være i førersetet. For det andre skal vi bygge videre på bærekraft som premiss for utvikling av helhetlige opplevelser og destinasjoner. Her er vi allerede kommet godt i gang i Norge, og har dermed et fortrinn. For det tredje må vi samarbeide enda tettere. Norge er et lite land, og vi deltar i konkurransen om synlighet ute i verden. Da må vi sammen utvikle nasjonale budskap for å bygge destinasjonen Norge, sier Lund.

Næring for fremtiden

At reiselivsnæringen er en næring for fremtiden, er hevet over enhver tvil. I Innovasjonstalen 2016 identifiserte Innovasjon Norge seks mulighetsområder som Norge bør satse på. Ett av disse er «kreativ næring og reiseliv».

– Vi mener at reiseliv hverken er eller skal være en isolert næring. Mange ser kanskje ikke umiddelbart koblingen mellom kreativ næring og reiseliv, men her finnes et skjæringspunkt som er uutnyttet i Norge i dag. Ved å jobbe sammen, på tvers av næringer, får man helhetlige opplevelser, med større gjennomslagskraft. Et godt eksempel er Hurtigruten, som samarbeider med norske musikere, og har knyttet til seg lokalmatprodusenter oppover hele kysten. Det er fullt mulig å kombinere storslåtte naturopplevelser med gode kulturopplevelser, sier Lund.

Merkevaren Norge

Norge har naturgitte forutsetninger som er i verdensklasse, og et omdømme som gir assosiasjoner til vakker natur, bærekraft, kvalitet, teknologi og stabilt politisk styresett. Dette skaper forventninger hos turistene som kommer på besøk. Stadig flere turister etterspør og velger reisemål som viser ansvar og er opptatt av bærekraft, samtidig som de vil fylle ferien med opplevelser og innhold. Derfor er reiseliv en sentral del av den norske merkevaren, og vi må samarbeide på tvers av næringer, for å finne et felles nasjonalt budskap og få slagkraft internasjonalt.

– Norge har mulighet til å produsere opplevelser i verdensklasse. Vi har utrolig mye å by på her i landet, som fortsatt er uoppdaget. Vår oppgave er å ivareta Norges sterke posisjon som et naturbasert reisemål, jobbe bærekraftig, og samtidig utvikle produkter for videre vekst, sier Lund.

Innovasjon Norge har med Visit Norway etablert seg som et foregangsmiljø innen digital markedsføring. Den prisvinnende nettportalen visitnorway.com har årlig over 20 millioner besøkende, og Innovasjon Norge har i tillegg vunnet priser for nyskapende reiselivskampanjer, med bruk av sosiale medier. Innovasjon Norge er kåret som Beste Destinasjonsmarkedsfører to år på rad.

I tillegg til et nært samarbeid med reiselivsnæringen, kommer sjefen for Visit Norway til å ha det faglige ansvaret for reiselivssatsingen ved Innovasjon Norge i utlandet og i Norge.

Foto: Norsk reiseliv er i vinden. Nå søker Innovasjon Norge personen som skal ta reiselivet videre inn i fremtiden. Fotograf: Nils-Erik Bjørholt/Visitnorway.com.