Miljøpris til Oslo Lufthavn

Avinor Oslo Lufthavn ble i tirsdag denne uken tildelt Eco-Innovation Award, under en tilstelning i Athen. Det er bransjeorganisasjon Airports Council International Europe (ACI) som deler ut prisen, heter det i en pressemelding fra Avinor.

– Vi er både glade og stolte over å få denne anerkjennelsen, for det viktige miljøarbeidet som gjøres på Oslo Lufthavn, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen, som mottok prisen på vegne av Oslo Lufthavn.

Juryen la spesielt vekt på at Oslo Lufthavn er den første lufthavnen i verden som nå leverer jet-biodrivstoff til alle flyselskap, via det normale påfyllingssystemet for flydrivstoff. Dette ble betegnet som et pionerarbeid. Juryen fremhevet også det gode samarbeidet Avinor har fått i stand med drivstoffleverandøren AirBP og flyselskapene Lufthansa Group, KLM og SAS, et eksempel til etterfølgelse for lufthavner over hele verden, blir det sagt.

Riktig og viktig miljøskritt

Luftfarten har satt som mål at veksten i flytrafikken skal være klimanøytral fra 2020, og innen 2050 skal CO2-utslippene være halvert.

– Leveransen av jet-biodrivstoff på Oslo Lufthavn er et viktige skritt på veien mot en klimanøytral luftfart. Da vi startet leveransen av jet-biodrivstoff i januar i år, var nettopp noe av hensikten å vise at dette er mulig å gjennomføre. At vårt pionerarbeid nå blir trukket frem, som en inspirasjon til å gjøre det samme, for lufthavner over hele verden, er helt i tråd med det vi ønsker å oppnå, fortsetter Falk-Petersen.

En rekke miljøtiltak

Juryen fremhevet i sin vurdering av Oslo Lufthavn også en rekke andre miljøtiltak som gjennomføres, i tillegg til jet-biodrivstoff-leveransen. Blant annet et banebrytende snøkjøle-anlegg, et prosjekt med andre generasjons syntetisk biodrivstoff til tunge kjøretøyer, og en rekordhøy kollektivandel i tilbringertransporten, på nær 70 prosent.

Ingen andre lufthavner i Europa har høyere kollektivandel. Oslo Lufthavn ble tildelt Eco-Innovation Award også i 2014.

Foto: Dag Falk-Petersen mottok prisen fra Filip Conerlis. Foto fra ACI.