Slik booker nordmenn ferie

Na?r nordmenn skal feriere i eget land, tar flesteparten direkte kontakt med overnattingsstedet. Na?r vi skal utenlands, er det mer vanlig a? booke overnatting via bookingportaler. Det viser en fersk undersøkelse TNS Gallup har gjennomført pa? oppdrag for NHO Reiseliv før sommerferien. 1200 nordmenn over 18 a?r har deltatt, heter det i en pressemelding fra NHO Reiseliv.

59 prosent svarer at de bestiller direkte via overnattingsstedets nettside, na?r de reiser i Norge, mens 45 prosent sier de bestiller via bookingportaler, som Hotels.com og Booking.com. 13 prosent bestiller via portaler som Airbnb og Finn.no, og 7 prosent bestiller gjennom reisebyra?.*

Færre bestiller utenlandsferie direkte

Ved bestilling av utenlandsferie er bildet motsatt. 57 prosent svarer at de benytter bookingportaler na?r de bestiller ferie i utlandet, mens 37 prosent bestiller direkte via overnattingsstedets nettside. 18 prosent bestiller via portaler som Airbnb og Finn.no, og 25 prosent bruker reisebyra?.*

– Denne forskjellen kan forklares med at mange har en klar formening om hvor de ønsker a? bo na?r de ferierer i eget land, enten fordi de kjenner til stedet eller fordi de har fa?tt det anbefalt. Mange ønsker ogsa? personlig kontakt med vertskapet, og har erfart at bookingportalene ikke deler kontaktinfo med hotellene. Da ma? man oppgi alt pa? nytt na?r man sjekker inn. Det er ikke dyrere a? booke direkte, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

– A? booke i utlandet kan være litt mer vrient, da man kanskje ikke helt vet hvor man skal begynne a? lete, fortsetter Devold.

Christian Sandberg, hotelldirektør ved Saga hotell i Oslo, forteller at de fleste hotellene i Norge samarbeider med bookingportalene, men oppfordrer gjestene til a? booke direkte:

– Bookingkanalene kan dessverre ikke tilby innga?ende kunnskap om hvert enkelt hotell, og den informasjonen som kanskje er nødvendig for a? fa? den beste opplevelsen, kan bli utelatt. Skjer det feil under oppholdet, er det som oftest enklere a? forholde seg til hotellet enn til kundeservicen i et internasjonalt selskap, sier Sandberg.

– Na?r gjesten ikke har direkte kontakt med hotellet, men kun med bookingkanalen, kan det i noen tilfeller være uklart hvem som har ansvaret, hvis det oppsta?r feil. Det er lettere a? dytte ansvaret over pa? den andre parten i slike tilfeller. Gjesten blir en kasteball mellom hotellet og bookingkanalen, og sta?r igjen med en da?rlig opplevelse, mens partene skylder pa? hverandre, fortsetter Sandberg.

Book direkte!

NHO Reiseliv anbefaler alltid gjestene a? booke direkte pa? hotellet, fremfor via nettreisebyra?er.

– Fordelene med direktebooking er mange. Gjesten fa?r førsteha?ndsinformasjon om tilgjengelighet og spesialtilbud, og hotellet vil enkelt kunne besvare spørsma?l som gjesten ma?tte ha pa? en konfidensiell og effektiv ma?te. I tillegg har hotellet kontaktdata pa? gjesten, og kan gi gode tilbud senere, eller varsle om viktige hendelser, sier Devold.

Før jul i fjor lanserte HOTREC, den europeiske paraplyorganisasjonen for hoteller, restauranter og kafeer, kampanjen «Book direkte». Ma?let med kampanjen er a? øke bevisstheten rundt mulighetene som ligger i direktebooking.

* Det har vært mulig a? krysse av for flere svar i undersøkelsen. NHO Reiseliv stilte samme spørsma?l i en gallup før pa?ske. Ogsa? der svarte 6 av 10 at de bestiller overnatting direkte i Norge.

Foto: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto fra NHO Reiseliv.