OSL ansetter direktør for utvikling av asiatiske ruter

Avinor, selskapet som drifter 46 flyplasser i Norge, ønsker å forbedre forbindelsen mellom Oslo/Norge og Asia ytterligere, og har derfor ansatt Ulv Elbirk som direktør for utvikling av asiatiske ruter. Elbirk skal i hovedsak jobbe med å sikre direkteruter fra store destinasjoner i Asia til Oslo Lufthavn, som er en av de største inngangsportene til Skandinavia, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Oslo Lufthavn er den nyeste og mest effektive hovedflyplassen i Skandinavia, og vi investerer tungt og utvider våre toppmoderne anlegg. Norge har et stort potensial for ytterligere vekst i turismen, ikke minst fra de asiatiske markedene, og jeg mener dette er et riktig steg for oss å ta, sier Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.

Solid erfaring fra København

Elbirk har jobbet for Københavns lufthavn i åtte år, og kommer til Avinor med solid luftfartserfaring, og et stort kontaktnett innen spesielt den asiatiske flybransjen.

– Det fins mange ubenyttede muligheter og svært attraktive ruter til Oslo, og Norge kan være en uoppdaget gullgruve, særlig for asiatiske flyselskaper. Jeg ser frem til å jobbe for et selskap med klare mål om å lykkes i å fremme luftfartsforbindelsen mellom Norge og Asia, forteller Elbirk.

Store muligheter for næringsliv og turistbransje

Norsk næringsliv vil dra nytte av raskere tilgang til de viktigste byene i Nordøst-Asia, og det er et stort behov for å forenkle transportforbindelsene og kutte ned på reisetiden. Det samme gjelder de enorme mengdene med sjømat som eksporteres fra Norge til Asia. I dag transporteres mye laks i lastebil til andre europeiske flyplasser. Det å være garantert fullt lasterom på et passasjerfly, uansett flyvning og sesong, kan være et viktig bidrag til å øke lønnsomheten til en rute for et asiatisk flyselskap.

Et stort antall asiatiske turister kommer til Norge for å oppleve de vakre fjordene, nordlyset og den pulserende hovedstaden.

– Når turister fra Asia besøker Skandinavia, vet vi at de tilbringer mer tid i Norge enn i de andre skandinaviske landene. Reiselivs-infrastukturen i Norge er veldig godt utbygd, og tåler fortsatt sterk vekst. Turiststrømmen fra Asia forventes å øke jevnt i tiårene som kommer, og vi mener derfor at det er riktig å fokusere på Asia i enda større grad, sier administrerende direktør ved Oslo Lufthavn, Øyvind Hasaas.

Elbirk startet i Avinor 1. august, og vil ha sin base i Hong Kong.

Foto: Fly parkert ved Non Schengen-området på Oslo Lufthavn. Foto: Avinor AS.