Campingvekst etter nasjonalt samarbeid

Et nasjonalt, treårig samarbeidsprosjekt for norske campingbedrifter har gitt gode økonomiske resultater for bedriftene, skriver NHO Reiseliv i en pressemelding.

43 campingbedrifter fra hele landet har siden 2013 deltatt i Nasjonalt nettverk for campingnæringen. NHO Reiseliv, NHO Innlandet og Norsk Turistutvikling står bak prosjektet, som har som mål å gjøre norsk campingnæring mer attraktiv og lønnsom.

Markedsundersøkelser, kurs og erfaringsutveksling står sentralt i prosjektet, som startet i 2013 og ble avsluttet på forsommeren. Samarbeidet har gitt resultater, viser beregninger som Norsk Turistutvikling har gjort.

Dobbelt så høyt som snittet

De 43 campingbedriftene i nettverket fikk et gjennomsnittlig driftsresultat på 757.000 kroner i 2014, og 844.000 kroner i 2015. Landsgjennomsnittlig driftsresultat for campingbedrifter som er organisert som aksjeselskap, var til sammenligning 370.000 kroner i 2014. Det viser regnskapstall som Norsk Turistutvikling har hentet ut fra Proff.no.

– Utviklingen hos dem som deltar i campingsamarbeidet, er bedre enn det som er snittet for bransjen. Det skyldes at aktørene er blitt mer markedstilpasset, de har hevet kvaliteten på eget produkt, og dermed økt inntjeningen. Vi er imponert over utviklingen siden vi startet dette arbeidet, sier Jan-Henrik Larsen, avdelingsleder for camping i NHO Reiseliv.

Bikket millionen

Føllingstua Camping og Kolonihage, som ligger ved Snåsavatnet utenfor Steinkjer i Nord-Trøndelag, er en av bedriftene som både har fått flere gjestedøgn og høyere driftsresultat, siden nettverksprosjektet startet i 2013.

Campingbedriften registrerte 4725 gjestedøgn, og fikk et driftsresultat på 784.000 kroner i 2013. I 2015 registrerte bedriften 7897 gjestedøgn, 67 prosent mer enn i 2013, og et driftsresultat på 1.176.866 kroner. Det er en styrking av driftsresultatet på 50 prosent fra 2013.

– Nettverksprosjektet har vært en meget stor inspirasjon og hjelp. Gjesteundersøkelser har vært et særlig bra middel for å få tilbakemeldinger og forbedre produktet vårt, sier Aud Kristin Rømo, som driver Føllingstua Camping og Kolonihage, sammen med ektemannen Gaute.

Investeringslyst

De 43 bedriftene som har deltatt i campingnettverket, investerte i gjennomsnitt 1,5 millioner kroner i 2015. Aurdal Fjordcamping og Hytter i Valdres i Oppland er en av bedriftene som investerte i den størrelsesordenen i fjor.

– Den siste tiden har vi investert i et nytt bryggeanlegg til 1,2 millioner kroner, og vi har bygd to nye hytter. I nær fremtid skal vi også bygge ut cirka 50 nye døgnplasser for bobiler og campingvogner, like ned til Aurdalsfjorden. I samme byggeprosjekt blir det reist et nytt sanitæranlegg, som har et kostnadsoverslag på 5-6 millioner, sier Knut Sundet, som driver bedriften, sammen med Jan Opheim.

De er svært fornøyd med å ha deltatt i campingprosjektet.

– Vi har høstet veldig gode erfaringer. Det har vært veldig nyttig å besøke og lære av andre campingplasser. Vi har også fått ny innsikt i å drive campingplass, og bedre kjennskap til de lover og regler som gjelder, sier Opheim.

Vil ha med fylkeskommunene på campingløft

Innovasjon Norge har støttet Nasjonalt nettverk for campingnæringen med 750.000 kroner i hvert av de tre prosjektårene. Nå frir Norsk Turistutvikling og NHO Reiseliv til fylkeskommunene, for å etablere et nytt prosjekt. Det skal blant annet handle om hvordan natur- og kulturopplevelser kan bli en viktigere del av campingproduktet.

– Alle fylkeskommuner som har deltagerbedrifter i nettverket, inviteres til å delta i et nytt prosjekt, med nye oppgaver. Det innebærer at den enkelte fylkeskommune blir søkt om midler for «sine» deltagerbedrifter. Vi har foreløpig hatt kontakt med fire-fem fylkeskommuner, og tilbakemeldingene er positive, sier Kjell Ove Solbakken, daglig leder i Norsk Turistutvikling.

Han mener det er et stort behov for å fortsette å utvikle norsk campingnæring.

– Bakgrunnen for dette prosjektet er at det har vært – og fremdeles er – behov for å gjøre campingnæringen mer attraktiv. Det gjelder både blant bedriftene selv, og utad, til offentlige myndigheter, finansinstitusjoner, turister og folk flest. Vårt mål er å få flere til å overnatte ved norske campingbedrifter, og dermed øke lønnsomheten i denne viktige distriktsnæringen. Det vil også gi positiv effekt og ringvirkninger for omkringliggende lokalt næringsliv, sier Solbakken.

Fakta om camping

Totalt antall gjestedøgn for norske campingplasser i 2015 var 7,1 millioner. Drøyt 1,4 millioner av disse var utenlandske overnattinger.

Nordmenn er det største markedet for norske campingplasser. Tyskland er det desidert største utenlandske markedet, med Nederland på andreplass. Dernest følger de skandinaviske landene Sverige og Danmark.

Oppland er landets største campingfylke, med 868.605 overnattinger i 2015.

70 prosent av trafikken er i sommermånedene juni-august.

Det er cirka 780 statistikkpliktige campingbedrifter i Norge.

En campinggjest i Norge bruker i snitt 620 kroner i døgnet, ifølge fire forbrukerundersøkelser som er gjennomført i Nordland, Oppland, Møre og Romsdal og Telemark og Agder-fylkene i perioden 2006-2012.

Forbrukerundersøkelsene viser også at når en campinggjest bruker én krone på en campingplass, bruker vedkommende samtidig mellom fire og syv kroner utenfor campingplassen.

Kilde: SSB/NHO Reiseliv/Norsk Turistutvikling

Fakta om Nasjonalt nettverk for campingnæringen

Samarbeidsprosjekt for 43 campingbedrifter, fra Saltstraumen i nord, til Kristiansand i sør. Prosjekteier er Norsk Turistutvikling og NHO Reiseliv.

Målet med nettverksprosjektet er å gjøre campingnæringen mer attraktiv og lønnsom.

Innovasjon Norge har bidratt med 750.000 kroner i hvert av de tre prosjektårene. I tillegg har bedriftene selv betalt en egenandel for å delta.

Prosjektet startet høsten 2012/våren 2013, og ble avsluttet våren 2016.

Kurs, studieturer, bedriftsbesøk, utarbeiding av statistikk og gjesteundersøkelser har stått sentralt i prosjektarbeidet.

Nettverksbedriftene har høyere driftsresultat enn resten av den norske campingnæringen.

Kilde: NHO Reiseliv/Norsk Turistutvikling

Deltagerbedrifter i Nasjonalt nettverk for campingnæringen

Oppland: Aurdal Fjordcamping og Hytter, Beitostølen Hytter & Camping, Besseggen Fjellpark, Evjua Strandpark, Fagernes Campingpark, Sveastranda Camping, Vasetdansen Camping

Oslo: Bogstad Camp & Turistsenter

Vestfold: Brunvall Gård, Furustrand Camping, Stolpestad Camping

Østfold: Stora Lee Camping

Buskerud: Buttingsrud Camping, Onsakervika Camping

Nord-Trøndelag: Føllingstua Camping og Kolonihage, Hauganfjæra Camping, Namsos Camping

Sogn og Fjordane: Førde Gjestehus og Camping, Jølstraholmen Camping og Hytter, Lo-Vik Camping, Nore Fjordsenter, PlusCamp Sande Camping

Møre og Romsdal: Stranda Feriesenter, Valsøytunet

Telemark: Lovisenberg Familiecamping, Rognstranda Camping, Sandviken Camping, Telemark Kanalcamping

Hedmark: Grimsbu Turistsenter, Mjøsa Ferie- og Fritidssenter, Sanngrund, Steinvik Camping, Sølenstua Camping & Hytter

Vest-Agder: Hamre Familiecamping, Kristiansand Feriesenter

Aust-Agder: Hove Leirsenter/ Hove Camping, Moysand Familiecamping, Neset Camping, Skottevik Feriesenter, Tingsaker Familiecamping

Nordland: Havblikk Camping, Mosjøen Camping, Pluscamp Saltstraumen Camping

Foto: Sommer i Stolpestad camping, Stavern (Stolpestad campings foto).