Color Line med verdens største hybridferge

Color Line vil bygge verdens største hybridferge, og sette den i trafikk på strekningen Sandefjord–Strømstad fra 2020. Fergen blir en plug-in hybrid, der batteriene lades via en strømkabel, med miljøvennlig strøm fra eget landstrømanlegg, eller lades om bord fra skipets generatorer, skriver rederiet i en pressemelding.

Den nye fergen inngår i konkurransen om tildeling av nye seilingstider i Sandefjord havn, og byggingen forutsetter at Sandefjord kommune tildeler 10-avgangen til Color Line.

Fergen, med arbeidsnavnet «Color Hybrid», vil ha nesten dobbelt så stor kapasitet som M/S «Bohus», som etter planen skal erstattes av det nye skipet. Fergen vil ha full batteridrift inn og ut fjorden til Sandefjord. Den vil derfor ikke gi utslipp av skadelige miljøgasser eller nitrogen- og svovelforbindelser til luft i dette området. Dette kommer frem i søknaden rederiet har sendt Sandefjord kommune, om tildeling av seilingstider fra 1. januar 2020.

Miljø er en akselerator for Color Line, der selskapet blant annet har installert landstrøm i Oslo, Larvik og Kristiansand. Med landstrøm i Sandefjord, vil alle norske havner til Color Line ha landstrømanlegg.

– Vi har ambisjoner om å være ledende innen europeisk nærskipsfart, og «Color Hybrid» er et nytt bevis på dette, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge, med skip registrert i norsk skipsregister og med norsk hovedkontor. Satsingen på nytt skip, med ny miljøteknologi, skjer blant annet fordi selskapet gjennom regjeringens maritime strategi har fått tilnærmet like rammevilkår som sine konkurrenter i Norden, forteller Kleivdal.

Verdens største plug-in hybridferge vil være 160 meter lang, og ha en kapasitet på 2000 passasjerer og 430-500 biler. Skipet vil gi betydelig økt kapasitet på strekningen mellom Norge og Sverige, og vil representere et utvidet og forbedret servicetilbud om bord for en ny og bedre reiseopplevelse.

Foto: Color Lines nye hybridskip, «Color Hybrid». Foto fra Color Line.