HSMAI.no i midlertidige farger

Observante lesere vil ha registrert at nettstedet var stengt for vedlikehold fra torsdag morgen til fredag ettermiddag, mens vi arbeidet med gjenopprettelse av gamle funksjoner, i forbindelse med nødvendige oppdateringer.

Disse oppdateringene har imidlertid innebåret at visse designelementer er kommet utenfor vår kontroll, som fordrer ekstern bistand vi først har tilgang på om noen dager.

For deg som leser har det likevel bare én konsekvens; at de sedvanlige HSMAI-fargene, lilla og grønt, uteblir fra enkelte elementer i de nærmeste dagene, noe vi håper ergrer deg langt mindre enn det ergrer oss.

Om ikke så altfor lenge skulle alt sammen være ved det gamle igjen. I mellomtiden beklager HSMAI.no-redaksjonen uleiligheten.