Ipsos’ omdømmepris til NSB

NSB ble torsdag tildelt Ipsos’ omdømmepris 2016. Prisen ble utdelt i forbindelse med offentliggjøringen av Profilundersøkelsen Store norske bedrifter – 2016, skriver NSB i en pressemelding.

– NSBs omdømme er skjørt, og vi har siden bunnivået, etter krisevinteren 2010, jobbet hardt for å gjøre oss fortjent til et bedre rykte hos Norges befolkning. Dette er en svært gledelig påskjønnelse for vårt målrettede arbeid for å forbedre våre leveranser til kundene. Det er en anerkjennelse av et bedret omdømme over lang tid, sier konsernsjef i NSB Geir Isaksen, som takker juryen for prisen, som han ønsker å dele med NSBs kunder og ansatte.

Juryens begrunnelse:

NSB får prisen fordi bedriften over lang tid har styrket sitt omdømme og er en av bedriftene, etatene og organisasjonene som har hatt en meget positiv utvikling over de siste årene. NSB har i perioden opplevd en gradvis økning i andel godt inntrykk i befolkningen, som uten unntak har gått i en retning.

Siden 2011 har andel godt inntrykk av NSB økt fra 36 % til 65 %, og andel dårlig inntrykk har sunket fra 44 % til 20 %. Sterkt medvirkende til at NSB får prisen, er at bedriften går frem på samtlige faktorer i 2016, og befester lang tids fremgang på alle områdene vi måler.

Resultatene viser at praktisk talt alle nordmenn kjenner NSB, og at bedriften har evnet å formidle sitt samfunnsoppdrag ved at Samfunnsansvar og moral er blant faktorene den scorer aller best på. Det er ekstra hyggelig å kunne tildele prisen til en aktør som gjør det godt på miljøbevissthet, hele 68 % har godt inntrykk av NSB på dette området.

Foto: Konsernsjef Geir Isaksen mottok omdømmeprisen 2016 på vegne av NSB. Her flankert av Kristin Pran og Erik Dalen fra Ipsos. Foto fra NSB.