Nordlysturisme med fantastisk vekst

Utenlandske gjestedøgn til Nord-Norge har hatt en formidabel vekst, på 378 prosent, siden Innovasjon Norge og partnere begynte å markedsføre nordlyset i 2006. Antall gjestedøgn har gått fra 48.550 i 2006, til 231.900 i vintersesongen 2016*. Nå skrus lysene på for nok en vinter, og håper på en ytterligere turistøkning, forteller Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Nordlyskampanjene våre har hatt en eventyrlig effekt. Sammen med våre hovedpartnere, Hurtigruten, Nordnorsk reiseliv og Avinor, har vi klart å skape vekst og etterspørsel i en sesong som tidligere nærmest lå brakk turistmessig, sier Cathrine Pia Lund, direktør for merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Veksten fra utlandet er fordelt utover alle de tre nordligste fylkene. Finnmark har hatt en økning på 188 prosent, og Nordland en økning på 253 prosent i utenlandske gjestedøgn mellom 2006 og 2016. Den største veksten har Tromsø opplevd. I vintersesongen 2016 var det 618 prosent flere utenlandske gjestedøgn i Tromsø, sammenlignet med 2006.

Ny kampanje skal skape nordlysfeber

Nå har Innovasjon Norge lansert årets nordlyskampanje på ti internasjonale markeder, og håper på en ytterligere turistvekst.

– For mange har nordlyset i Norge blitt en av de store ferieopplevelsene, som man må oppleve i løpet av livet. Vi ser at nordlyset i Norge har fått stor oppmerksomhet i internasjonale medier, som av flere er blitt kåret som en de beste ferieopplevelsene i verden. Dette er en posisjon vi har jobbet hardt for, og som vi skal jobbe målrettet for å beholde, sier Lund.

Årets kampanje er bygget opp rundt en film med den amerikanske musikkprodusenten Jon Brown, som i fjor vinter tok med seg innspillingsutstyr og reiste fra California til Nord-Norge for å oppleve nordlyset.  Filmen viser hans opplevelser og nordnorske eventyr. Turen inspirerte også musikkprodusenten til å komponere musikk, Music for Norway, som er inspirert av hans besøk og opplevelser i Norge. Teksten fortsetter under videoklippet.

– Årets kampanje er bygd opp rundt denne filmen, som på en veldig nær og fin måte uttrykker den magiske følelsen Nord-Norge gir, og alt man kan oppleve der vinterstid. Vi håper at årets kampanje skal forsterke Nord-Norge som nordlysdestinasjon nummer én internasjonalt, og skape salg for våre partnere, sier kampanjeansvarlig, Catherine Foster.

Eventyrlig økning fra Kina

Kampanjen kjøres på de markedene hvor man har opplevd den største veksten i antall nordlysturister. De største markedene for nordlysturisme er Storbritannia og Tyskland. Men også markeder som Italia, Nederland, USA Spania, Danmark, Sverige og Kina er blitt viktige for satsingen. Det kinesiske markedet har hatt en eksplosiv vekst i antall kommersielle gjestedøgn til regionen, på hele 13412 prosent siden 2006. De andre markedene kan vise til en vekst på over flere hundre prosent, siden satsingen startet i 2006.

Nordlysturistene er svært attraktive turister, da de bruker mye penger på ferien, sammenlignet med andre turister. Gjennomsnittlig bruker en utenlandsk nordlysturist 2560 kroner i døgnet. Totalt la turister til Nord-Norge igjen 1,6 milliarder kroner i regionen i vintersesongen 2016.**

– Det har vært gjort en fantastisk innsats i landsdelen, av ulike aktører som har utviklet et bredt spekter av attraktive opplevelser og aktiviteter vinterstid. Nordlyssatsingen har, gjennom målrettet markedsføring og god produktutvikling, gjort den norske vintersesongen mer robust, ved å tiltrekke seg turister fra andre markeder og nye målgrupper, avslutter Foster.

*Vintersesongen er her regnet fra januar 2016 – april 2016

**Kilde turistundersøkelsen Innovasjon Norge

Foto: Nordlys i Ersfjorden, Kvaløya. Fotograf: Gaute Bruvik – Visitnorway.com.