Vekst i utlandstrafikken i oktober

Utlandstrafikken ved Avinors lufthavner økte med 4,7 prosent, og innland ble marginalt redusert, med 0,6 prosent, sammenlignet med oktober i fjor, skriver Avinor i en pressemelding.

Med over 4,6 millioner passasjerer, gikk passasjertallene ved Avinors lufthavner totalt opp med 1,2 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen så langt i 2016 er på 1,3 prosent.

Sterk vekst på Oslo lufthavn

Blant Avinors største lufthavner er det Oslo lufthavn som har sterkest økning i trafikken, med 4,4 prosent. Trondheim (1,5 prosent), Tromsø (2,6 prosent) og Bodø (1,9 prosent) opplever en god økning. I tillegg har det vært marginal økning i Ålesund (0,4 prosent) og Bergen (0,2 prosent).

Utlandstrafikken i Trondheim økte med hele ti prosent, i Oslo med syv prosent, og i Bergen med fire prosent.

– Vi ser at trafikken øker sterkt til Spania, Hellas og USA. Økningen til USA skyldes de nye rutene fra Oslo til Boston og Miami, som har åpnet i år, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

– I tillegg åpnet Ryanair ruter fra Oslo til London og Vilnius i slutten av oktober. Dette tror vi vil bidra til passasjervekst på Oslo lufthavn fremover.

I nord er det også sterk økning i utlandstrafikken. Tromsø har en økning på hele 27 prosent, og i Bodø økte utlandstrafikken med ni prosent. Det er også de nordlige lufthavnene som har den prosentvis største økningen i innlandstrafikken, med en økning på to prosent i Tromsø og 1,8 prosent i Bodø.

Kraftig nedgang i Rogaland

Stavanger lufthavn (ned 7,3 prosent) og Haugesund (ned 5,8 prosent) opplevde begge kraftig nedgang i passasjertallene i oktober. Utlandstrafikken sank med 21 prosent i Haugesund og tolv prosent i Stavanger. Innlandstrafikken i Haugesund økte med 0,8 prosent, men i Stavanger var det en nedgang på 3,5 prosent.

– Nedgangen i Rogaland henger sammen med sitausjonen i oljebransjen, og et redusert rutetilbud utenlands, sier Spruit.

Antall offshorepassasjerer synker fortsatt kraftig, og var ned 20,6 prosent i oktober.

Totalt var det også en nedgang i antall flybevegelser på Avinors lufthavner, med 1,7 prosent, sammenlignet med oktober i 2015, litt over årstallene, som viser en foreløpig nedgang på 1,3 prosent.

Utviklingen i antall passasjerer per land i oktober:

Land

2015

2016

Endring

Endring %

Spania

214 936

256 635

41 699

19 %

Danmark

244 860

251 707

6 847

3 %

Storbritannia

194 941

196 573

1 632

1 %

Sverige

153 681

161 636

7 955

5 %

Nederland

143 472

146 914

3 442

2 %

Tyskland

148 311

140 362

-7 949

-5 %

Polen

96 776

96 874

98

0 %

Frankrike

69 565

71 205

1 640

2 %

USA

41 122

52 242

11 120

27 %

Hellas

28 437

44 520

16 083

57 %

Tyrkia

55 877

39 785

-16 092

-29 %

Finland

38 789

37 007

-1 782

-5 %

Foto: Fly parkert ved Non Schengen-området på Oslo Lufthavn. Foto: Avinor AS.