Widerøe anskaffer nye, miljøvennlige, regionale jetfly

Widerøe har signert kontrakt med Embraer om kjøp at tre regionale jetfly, for levering i 2018. I tillegg kommer en opsjon på levering av ytterligere tolv fly, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Investeringen i den mest moderne teknologien som finnes på markedet, vil gi selskapet forsterket konkurransekraft. Embraer E190-E2 har et betydelig lavere utslipp enn dagens fly i samme kategori. Gjennom investeringen i nye fly, tar Widerøe et større ansvar i klimautfordringen, og skaper forutsetninger for fortsatt vekst og lønnsomhet i selskapet.

– Prosjektet med å få på plass denne historiske satsingen, har vært en dugnad i Widerøe, der både medarbeidere og eiere har bidratt, sier Administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen.

Etter et positivt utfall av uravstemninger om nye kollektivavtaler, hos både piloter og kabinansatte, har nå Widerøe kunnet signere kontrakt med Embraer om kjøp av tre regionale jetfly for levering i 2018.

Selskapet har vurdert en rekke flytyper, men valget falt på Embraer. Flyprodusenten tilbyr en familie av flymodeller som passer Widerøes strategi og markeder godt.

Inntog av Regional Jet gir flyselskapet mulighet til å videreutvikle dagens ruter, og satse på nye områder. Flytypen gir betydelig lavere Co2 utslipp, gir mindre støy og vil bidra til at Widerøe tar sin del av klimautfordringen. Ved å tilby flytypen vil selskapet også være en attraktiv underleverandør til andre flyselskaper, som i utstrakt grad leier inn mindre fly på enkelte strekninger.

– Widerøe har en svært profesjonell driftsorganisasjon, med et av de høyeste punktlighetsnivåene blant regionale flyselskaper i Europa. Dette, kombinert med en ny, driftssikker og miljøvennlig flytype, vil gi selskapet utviklingsmuligheter fremover, i en konkurranseintensiv og krevende bransje, sier Nilsen.

Embraer er en brasiliansk flyprodusent, som har produsert E-Jet siden 2004.? De utvikler nå arvtageren til E-jet familien, E2. Denne kommer med moderne motor- og materialteknologi som muliggjør betydelig lavere drivstofforbruk og mer kosteffektivt vedlikehold enn sin forgjenger.

E2 skal levers i tre versjoner; E175-E2 med inntil 90 seter, E190-E2 med inntil 114 seter og E195-E2 med inntil 138 seter.

Widerøe har inngått kontrakt om levering av tre E190-E2 med 114 seter i løpet av 2018. Selskapet har i tillegg sikret seg opsjon på levering av ytterligere tolv fly.

Om Embraer

Embraer is a global company headquartered in Brazil with businesses in commercial and executive aviation, defense & security. The company designs, develops, manufactures and markets aircraft and systems, providing customer support and services.

Since it was founded in 1969, Embraer has delivered more than 8,000 aircraft. About every 10 seconds an aircraft manufactured by Embraer takes off somewhere in the world, transporting over 145 million passengers a year.

Embraer is the leading manufacturer of commercial jets up to 130 seats. The company maintains industrial units, offices, service and parts distribution centers, among other activities, across the Americas, Africa, Asia and Europe.

Foto: Widerøes nye Embraer E190-E2. Foto fra Widerøe.