Hemsedal med World Class Service-sertifiserte medarbeidere

Destinasjonsselskapet Hemsedal har sertifisert sine aller første Hemsedal World Class Service-medarbeidere. De sertifiserte har gjennomgått fire kurs i løpet av to sesonger. Kursrekken tilsvarer 15 timer med opplæring, og innebærer både online-kurs, samling i bedrift og to seminarer på tre og fire timer. Forskjellige tema dekkes, og bidrar til å øke kunnskapen om destinasjonen og vertskapsrollen, forteller destinasjonsselskapet Hemsedal i en pressemelding.

Målet med opplæringen er å sørge for at alle sesongansatte har god kjennskap til hele destinasjonen, samt en dyp forståelse for destinasjonens verdier og holdninger til vertskapsrollen. Gjennom gjesteundersøkelser blir resultatet av opplæringen målt, og disse viser en økning i gjestetilfredshet.

Per i dag er det 15 bedrifter som deltar, og disse utgjør rundt 95 prosent av verdiskapingen i Hemsedal, blant annet Skistar Hemsedal, Fjellkafeen, Hemsedal Cafe og Skarsnuten Hotell.

Prosjektleder for VRI (Virkemidler for Regional Innovasjon) Buskerud, Jan Velvin, er fornøyd med resultatet i denne prosjektperioden.

– VRI-prosjektet Hemsedalsløftet startet i 2011 og ble avsluttet i 2016. Hemsedal har gjennom VRI-perioden hatt en god prosess, og kan vise til målbare og gode resultater, både hos ledere og medarbeidere, noe som igjen har høynet servicenivået på destinasjonen. Grunnlaget som er lagt, er et godt utgangspunkt for videre utvikling av destinasjonen, gjennom opplæring og kompetanseheving, og vil styrke både samhandling og nyskaping, sier han.

Foto: De første sertifiserte Hemsedal World Class Service-medarbeiderne i Hemsedal: Bolette Rud Hauser, Frida Johansson og Louise Hannesbo. Foto fra Destinasjonsselskapet Hemsedal.