Widerøe forbedrer opprinnelig rutetilbud på Namsos og Rørvik

Widerøe opprettholder den opprinnelige planen om å la morgen- og formiddagsavgangen gå i trekant mellom henhodsvis Namsos, Rørvik og Trondheim.Videre flyttes en lørdagsavgang, slik at ruteprogrammet nå tilbyr to søndagsavganger, både til Namsos og Rørvik, skriver selskapet i en pressemelding.

I hovedsak var det manglende kveldsavganger inn til Rørvik og Namsos i den første ruteplanen som skapte flest reaksjoner. Namsos vil, etter 1. april, på mandager og fredager, få en kveldsavgang kl. 20.30 fra Trondheim, i tillegg til ettermiddagsavgangen kl. 17.10. Rørvik vil tilsvarende få en kveldsavgang kl. 20.35 fra Trondheim på tirsdag, onsdag og torsdag, i tillegg til en ettermiddagsavgang kl. 17.10.

– Det er flott å kunne gjøre de endringene som nå er gjort, for å kunne tilby en tidtabell som ivaretar markedsbehovene på en bedre måte, sier Terje Skram, direktør for Network and Pricing i Widerøe.

– Der ettermiddagsavgangen fra 1. april er for tidlig for noen, har vi nå satt inn en senere kveldsavgang i tillegg. Og videre er ettermiddagsavgangene, de dagene det ikke er en kveldsavgang, lagt noe senere. Anbudsprogrammet er en kompleks kabal, men i dette tilfellet var det uproblematisk å kunne imøtekomme de konkrete ønskene, fortsetter han.

– Vi er meget godt fornøyd med den gode dialogen og samarbeidet vi har hatt med ordførerne i Namdalen i denne prosessen. Sammen kan vi nå tilby et best mulig egnet og tilpasset flytilbud. På denne måten ivaretas både innbygerne, næringslivet samt tilreiseende gjester.

Flytilbudet Widerøe presenterer tilfredstiller fremdeles de krav som er satt av Samferdselsdepartementet. Eventuelle endringer utover dette, lar seg ikke imøtekomme denne gang, uten økt bruk av fly og mannskap. Det vill i så fall resultere i økte kostnader, utover det tilskuddet som er avtalt i anbudet.

Ruteendringene vil være tilgjengelig i booking i løpet av denne uken.

Foto: En av Widerøes Dash 8-Q400-maskiner på bakken. Foto fra Widerøes Flyveselskap.