Widerøe dobler frekvensen mellom fjord og nord

Fra sommerprogrammet, som starter 26. mars, dobler Widerøe kapasiteten mellom fjord og nord, og innfører, med unntak av lørdager, én daglig rundtur ekstra mellom Bergen og Tromsø. Fra midtsommerprogrammet vil ruten stoppe i Bodø på vei nordover, og sørover alle ukedager, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi er svært glade for frekvensøkningen mellom Bergen og Tromsø. Vestlandet generelt, og Bergen spesielt, er viktig for mange næringer i tromsøregionen. Fiskeri, havbruk, marin bioteknologi, reiseliv, olje og offshore samt forskning og utvikling, er alle næringer der vi har et utstrakt samarbeid. Flere frekvenser vil gjøre dette samarbeidet enda enklere, sier Nils Kristian Sørheim Nilsen i Tromsø Næringsforening.

– Cross-over av olje og gass, fornybar energi, sjømat og øvrige maritime næringer, er blant de mest benyttede uttrykkene nå, forteller Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, som forteller at de to regionene møtes jevnlig for samarbeid.

– Alle er vi enige om at det er havet vi skal leve av fremover, på en eller annen måte, sier han.

Den nye ruten er bedre tilpasset næringsrelaterte reiser, og muliggjør dagsmøter i de to byene. Ruten er også tilpasset videreforbindelser til Finnmark og Widerøs destinasjoner i Sogn og Fjordane.

3. april er oppstartsdato for den nye ruten, som sømløst binder Tromsø sammen med Vesterålen og Lofoten. Et helt nytt reisemøsnter, som igjen gir gode muligheter for økt turisme og næringsaktivitet.

Foto: Haleroret på en Widerøe-maskin. Foto fra Widerøes flyveselskap.