Scandic utdanner 500 møterådgivere

Related Post

Vi bruker i snitt 30 prosent av arbeidstiden vår i møter. Gode og målrettede møter er nøkkelen til bedre resultater og økt trivsel blant de ansatte. Derfor vil Scandic hjelpe sine kunder til mer effektive møter. I 2017 lanserer hotellkjeden et nytt møtekonsept, og trener samtidig 500 ansatte i møterådgivning, i samarbeid med Hyper Island, heter det i en pressemelding fra hotellkjeden.

Det nye konseptet er utviklet som et svar på en økt etterspørsel blant Scandics møtekunder. I arbeidet er mer enn 2000 kunder og møtebookere spurt om hva som er viktig for et vellykket møte. Undersøkelsen viser at kundene vil ha skreddersydde løsninger og tett oppfølging, fra planleggings- til evalueringsstadiet. I tillegg ønsker de seg inspirasjon og kreative forslag, som kan løfte arrangementet. For å svare på disse behovene, ruller Scandic ut en nordisk og europeisk møtesatsing. Scandic skal trene så mange som 500 møterådgivere internt i selskapet, i samarbeid med det kreative og globale utdanningsselskapet Hyper Island, for å skape bedre og mer effektive møter.

– Sammen med våre kunder gjør vi en storsatsing for å ta posisjonen som den ledende møteaktøren i Norden. Vi tar for oss alt som kreves for å skape de gode møtene, fra rådgivning og struktur, til møtematen og møblering av møterommene, sier Thomas Engelhart, kommersiell direktør i Scandic Hotels.

Innovativ samarbeidspartner

Det er Hyper Island som skal lære opp nesten 500 Scandic-ansatte til møterådgivere, to møterådgivere per hotell.

– Hyper Island er en av verdens fremste eksperter på innovative, digitale løsninger og læring. De er gode på fremtidsrettede løsninger, og vil være en viktig samarbeidspartner når vi skal jobbe med morgendagens møter. Sammen skal vi tilby møterådgiverne en verktøykasse med nye måter å tenke på, og gode løsninger til kundene, sier Erika Olsson, Director of Meetings i Scandic Hotels Group.

Kunderforståelse og skreddersøm

Det ny møtekonseptet lanseres i løpet av 2017, men Scandic St. Olavs plass og Scandic Oslo City har allerede vært testhoteller i Norge. Stefi Elisabet Hauge er Meeting & Event Manager ved Scandic St. Olavs plass. Hun er blant dem som har vært gjennom første fase i møtesatsingen, et nordisk kurs i morgendagens møtetilbud. Hun er tydelig på at skreddersøm blir avgjørende fremover.

– Skreddersøm avhenger av de riktige målene. Vi er nødt til å utfordre kundene våre på deres behov, slik at vi kan tilpasse produkt på en best mulig måte. I større grad enn før, vil kunden ha en skreddersydd pakke, og dette gjelder alt fra valg av tekniske hjelpemidler, til mat og møterom, sier hun.

Hauge er overbevist om at god kundedialog er essensielt når hun skal tilby den beste møteløsningen.

– Jeg opplever at dialog er avgjørende for suksess. For at vi skal legge til rette for gode møter, er det avgjørende for oss å forstå kundenes behov. Jeg har stor tro på tett kontakt og å stille riktige spørsmål, for å sikre at kundens behov ivaretas, sier hun.

Foto: Scandic utdanner 500 møterådgivere. Foto fra Scandic Hotels.

Posted in Ukategorisert