Ving har bransjens beste kundeservice

Ving er kåret til selskapet med Årets kundeservice i kategorien reise. Kundene er spesielt fornøyd med kunderådgivernes kunnskap om reisemålene de forteller om, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Prisen ble utdelt på Kundeservicedagene i Oslo. Juryen skriver blant annet at Ving fremstår som kunnskapsrike i kontakt med kundene, og alltid gir konkrete råd og svar på spørsmål.

– Kundene opplever det som godt å reise med noen som har god greie på det de driver med. Ving utmerker seg på e-post, gir raske svar, og svarer alltid på alle spørsmål en kunde har, sier Finn Olav Sveinall, seniorrådgiver i Kantar TNS.

Prisen er basert på resultatene i KSindeks. Dette er Norges største og eneste undersøkelse som spør kundene direkte om hvordan de opplevde kundeservicen til selskapet de har vært i kontakt med de siste 14 dagene. Kantar TNS spør årlig 40.000 kunder, og får 20.000 svar fra personer som har vært i kontakt med et selskap.

– Vi er naturligvis veldig glade og stolte over denne prisen, og deler den med alle kolleger som daglig er i kontakt med kundene våre, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Tonje Løkaas Fossum.

– Reiseliv er den bransjen med størst forskjeller mellom dem om gjør det best og dem som scorer dårligst i undersøkelsen. Mange av selskapene er opptatt av å flytte trafikk over på nett, og kan av og til glemme at noen har lyst til å snakke med dem, mener hun.

Foto: Ving-vert sammen med gjester. Foto fra Ving.