Widerøe blir blir først i verden på vingene med Embraer E-Jet E2

Widerøe er svært stolte av å bli valgt ut som første operatør i verden som skal operere den nye flytypen Embraer E-Jet E2. I desember 2016 signerte selskapet kontrakt med Embraer, om levering av tre av disse maskinene, med opsjon på levering av ytterligere tolv fly, skriver flyselskapet i en pressemelding.

Det er en solid tillitserklæring at Embraer ønsker at Widerøe skal være det første flyselskapet i verden som tar E-Jet E2-serien i bruk og setter den i trafikk. Dette er nok en milepæl i selskapets historie. Det første flyet skal leveres allerede første halvdel av 2018.

– Embraer har ved flere anledninger besøkt Widerøe, både ved hovedkontoret i Bodø og på flere av Widerøes baser rundt om i Norge. I mine samtaler med John Slattery, som leder Embraer, er det kommet frem mange positive tilbakemeldinger om Widerøe. Han har selv besøkt Widerøe i Bodø, snakket med en rekke medarbeidere og sett på vår tekniske og operative kapasitet. Jeg har oppfattet et sterkt ønske fra ledelsen i Embraer, om at Widerøe skal ta hånd om de første versjonene av en flytype som er meget viktig for dem, sier administrerende direktør i Widerøe Stein Nilsen.

– At en av verdens største flyfabrikanter ber Widerøe om å være Launch Customer, er en honnør til selskapet og alle de kompetente medarbeidere vi har i hele organisasjonen, fortsetter han.

– Vi undervurderer ikke utfordringen, men jeg er samtidig veldig stolt av alle i Widerøe som har bidratt til en slik tillitserklæring fra en av verdens største flyprodusenter. Arbeidet med implementering er allerede godt i gang, og vi har et svært godt samarbeid med Embraer om gjennomføringen av prosjektet, sier Andreas Aks, assisterende driftsdirektør i Widerøe, og prosjektleder for implementeringen av den nye flytypen.

Ved å være første flyselskap ute med neste generasjons miljøvennlige regionale fly, håper Widerøe å ta sin del av utfordringen luftfarten har, for å bidra til en bærekraftig fremtid. Investeringen i den mest moderne teknologien som fins på markedet, vil gi selskapet forsterket konkurransekraft, og gir samtidig betydelig lavere utslipp enn dagens fly i samme kategori. Gjennom investeringen i nye fly, tar Widerøe et større ansvar i klimautfordringen, og skaper forutsetninger for fortsatt vekst og lønnsomhet i selskapet.

Inntog av Regional Jet gir Widerøe mulighet til å forsterke lønnsomheten, videreutvikle dagens ruter, og satse på nye områder. Ved å innfase en ny flytype i flåten, vil Widerøe også øke sin attraktivitet som underleverandør til andre flyselskaper som leier inn mindre fly på enkelte strekninger.

Embraer er en Brasiliansk flyprodusent, som har produsert E-Jet siden 2004. Embraer utvikler nå arvtageren til E-jet familien, E2. Denne kommer med moderne motor- og materialteknologi, som muliggjør betydelig lavere drivstofforbruk og mer kosteffektivt vedlikehold enn sin forgjenger.

Foto: Widerøes nye Embraer E190-E2. Foto fra Widerøe.