– Reiselivsmelding som viser vei

Norsk reiselivsnæring er i en historisk medvind. Reiselivsmeldingen signaliserer at regjeringen vil være med og løfte næringen videre, mener Virke Reise Norge, ifølge en pressemelding.

– Endelig er meldingen her! Og særlig positivt er det at reiselivsbegrepet endelig utvides til også å omfatte kultur, byliv og opplevelser, sier Line Endresen Normann, direktør i Virke Reise Norge og kultur.

– Det er bredden og mangfoldet av opplevelsesaktører i hele landet som skaper det attraktive produktet Norge er. Viktig at disse anerkjennes! Viktig er det også at regjeringen har fokus på bærekraft i videre utvikling av reiselivet.

Regjeringen vil  opprette et samarbeidsråd mellom kultur og reiseliv. Virke ønsker dette velkommen, og mener at bedre samordning mellom kulturaktører og reiselivsnæringen vil gi store gevinster for alle.

Frokostmøte om Reiselivsmeldingen

Kommende onsdag arrangerer HSMAI frokostmøte om Reiselivsmeldingen, på Aker Brygges D/S Louise, i samarbeid med Forum for Reiseliv. Her vil Line Endresen Normann være blant lederne som diskuterer meldingen.

Les mer her.

– Virke organiserer hele bredden av kulturlivet. Dette er svært positivt og må sees i sammenheng med Innovasjon Norges arbeid med å løfte kreative næringer, sier Endresen Normann.

– Endelig seier om profilering

– Turisters forbruk går i større grad i retning av skreddersøm, nisjer og særinteresser, og digitaliseringen representerer et paradigmeskifte i kundeadferd og gjestenes måte å orientere seg på. Derfor har Virke Reise lenge påpekt at det ligger store gevinster i å se på hvordan markedsføringspengene er innrettet, og bedt  både Nærings- og fiskeridepartementet og Stortinget gjennomgå ordningen, med tanke på bedre utnyttelse og smartere bruk av midlene, fortsetter hun.

Formuesskatten

Virke Reise Norge er glad for at regjeringen også senker formuesskatten for arbeidende kapital, slik at norskeide hoteller og overnattingssteder får redusert skatt neste år.

– Det er viktig i konkurransen med utenlandskeide hoteller, der eierne ikke betaler formuesskatt på bygninger og verdier i hotellene. For mange av våre medlemmer som er familiedrevne hoteller rundt om i landet, har dette enormt mye å si, og vi tror dette er et godt virkemiddel, som vil bidra til å sikre arbeidsplasser innen reiselivet, sier Endresen Normann.

– De siste årene har det vært en kraftig vekst i antall overnattinger her til lands, men samtidig vet vi at det er krevende å drive et familieeid hotell i distriktet, og at mange sliter med negativ bunnlinje. Når mange av hotellkjedene har utenlandske eiere, og dermed har sluppet å betale formuesskatten, har dette vært opplevd som urettferdig. En slik skattereduksjon er derfor viktig for å sikre et godt mangfold av hoteller her til lands.

Foto: Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge.