Reiselivsmeldingen klar – NHO Reiseliv tror på jobbvekst

Regjeringen lanserer i dag den første stortingsmeldingen om reiseliv på 17 år. Det blir flere arbeidsplasser med rett oppfølging, sier NHO Reiseliv-sjefen i denne pressemeldingen.

Næringsminister Monica Mæland (H) presenterte regjeringens nye reiselivsmelding i Tromsø klokken 11.00 fredag formiddag.

– Å få en egen stortingsmelding om reiselivsnæringen, har vært viktig for NHO Reiseliv. Timingen er perfekt. Norge trenger arbeidsplasser, og reiseliv er den næringen som har hatt størst sysselsettingsvekst det siste året. Med denne meldingen kan alle partier på Stortinget bidra til at reiselivsmulighetene realiseres i alle landets fylker, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Hun mener stortingsmeldingen gir et godt grunnlag for videre konkretisering av tiltak.

Frokostmøte om Reiselivsmeldingen

Kommende onsdag arrangerer HSMAI frokostmøte om Reiselivsmeldingen, på Aker Brygges D/S Louise, i samarbeid med Forum for Reiseliv. Her vil Kristin Krohn Devold være blant lederne som diskuterer meldingen.

Les mer her.

– Vi er svært fornøyd med at mange av våre innspill er blitt lyttet til, og vi vil nå ha tett dialog med myndighetene i oppfølgingen av meldingen. Med rett oppfølging vil vi både styrke norsk reiselivs konkurranseevne internasjonalt, bidra til en mer bærekraftig næring, med større lønnsomhet og, ikke minst, sikre og skape flere arbeidsplasser, sier Krohn Devold.

Hun trekker frem følgende punkter som særlig viktige i den nye reiselivsmeldingen:

Effektiv markedsføring

Markedsføring av Norge som destinasjon skal være Innovasjon Norges viktigste oppgave innenfor reiseliv.

– En sterk, statlig markedsføringsordning er helt avgjørende for å nå de rette og kjøpesterke markedene i blant annet Asia. Det er også viktig for å lykkes med målrettet spredning av trafikken og til å utvikle mer helårsturisme, mener Krohn Devold.

Skattelette

Regjeringen vil foreslå kutt i formuesbeskatningen for norske eiere av hoteller i forslaget til statsbudsjett for 2018.

– Det er både riktig og rettferdig at norskeide hoteller får kuttet formuesskatten. Det vil hjelpe deres lønnsomhet. Ett av tre hoteller går fortsatt med underskudd, til tross for sterk vekst i besøkende til Norge, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Reiselivsmeldingen skisserer også kutt i selskapsskatten. Fra før er det kjent at stortingsmeldingen ikke vil inneholde forslag om turistskatt.

Bedre innfallsporter

Meldingen slår fast at Oslo lufthavn Gardermoen som hovedinnfallsport skal styrkes, og at transporten internt i Norge skal bli enklere for kunder gjennom en ny nasjonal rute-app.

– Skal Norge ta sin del av den internasjonale veksten, må vi gjøre oss tilgjengelig, blant annet gjennom gode innfallsporter og informasjon som gjør det enklere å reise rundt, forteller Krohn Devold.

– God og konkret oppfølging av stortingsmeldingen vil helt klart bidra til å øke lønnsomheten og bidra til videre vekst i reiselivet.

Fakta om norsk reiseliv

Reiselivet sysselsetter cirka 160.000 årsverk innenfor bransjene transport, overnatting, servering, opplevelser og formidling. Det utgjør åtte prosent av samlet sysselsetting i Norge.

Overnatting og servering hadde størst prosentvis sysselsettingsvekst av alle næringer i Norge fra 2015 til 2016. Antallet arbeidsplasser økte med 3,3 prosent til 94.100.

36 prosent av alle ansatte i reiselivet er under 24 år, og 39 prosent av alle ansatte har utenlandsk bakgrunn.

Norsk reiseliv skaper verdier for 100 milliarder kroner i året.

Kilder: SSBs nasjonalregnskap, satellittregnskap for turisme, arbeidskraftundersøkelse og oversikt over registerbasert sysselsetting.

Foto: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto fra NHO Reiseliv.