Et godt år for Color Line i 2016

Color Line hadde i 2016 en omsetning på nærmere fem milliarder kroner, og oppnådde et driftsresultat på vel én milliard. Driftsresultatet er påvirket positivt av økt verdi per kunde og økt produksjon, godt hjulpet av lavere oljepris, en gunstig norsk valuta, og en styrket tilskuddsordning for sysselsetting av norske sjøfolk. Kostnadsbasen i selskapet er samtidig redusert til lavere nivåer, sammenlignet med tidligere år, ifølge en pressemelding fra rederiet.

Driftsinntektene ble i fjor 4896 millioner kroner, mot 4587 millioner i 2015. Driftsresultat før avskrivinger og charterleie ble 1149 millioner, mot 833 millioner kroner året før. Antall passasjerer var 3.850.947, mot 3 860.663 i 2015, og antall fraktenheter (12m) i 2016 var 175.680, mot 169.335 i 2015.

Color Line har de senere årene investert i ny teknologi, og gjort organisatoriske grep i landorganisasjonen.

– Samlet gir de teknologiske og organisatoriske grepene lavere kostnader, økt produktivitet og styrket konkurransekraft, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line, som legger til:

– Forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår er en forutsetning for å kunne gjøre investeringer fra et norsk ståsted, i nye skip og innovative, miljøvennlige maritime løsninger.

Color Lines miljøstrategi preger rederiets satsinger. 17. februar 2017 inngikk selskapet kontrakt med Ulstein Verft om bygging av verdens største plug-in hybridskip, der batteriene lades via en strømkabel, med miljøvennlig strøm fra landstrømanlegg eller lades om bord, fra skipets generatorer. Med landstrøm i Sandefjord i 2017, vil alle norske havner Color Line trafikkerer, ha landstrømanlegg.  Det miljøvennlige skipet vil bli satt inn i ruten Sandefjord–Strømstad våren 2019, og vil bli bygget til norsk flagg og bli registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).

Color Line er i dag det eneste rederiet med norsk eierskap, norsk hovedkontor og flåte under norsk flagg, som opererer i fast helårstrafikk mellom Norge og utenlandske havner.

– Forbedrede, internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser, sammen med videre utvikling av teknologiløsninger, effektivisering og produktutvikling, forventes å bidra positivt til resultatene de neste årene, sier Trond Kleivdal.

Opp til 70 prosent av selskapets estimerte bunkerskostnader for 2017 og cirka 50 prosent i 2018 er sikret. Den underliggende driften er god, og Color Line er godt rustet til å møte utfordringene i årene fremover.

Foto: Color Lines nye hybridskip, «Color Hybrid». Foto fra Color Line.