Ingunn Weekly: HSMAI med initiativ for Service Apartments

På initiativ fra våre nære samarbeidere i Frogner House Apartments i Oslo, arrangerte HSMAI Region Europe torsdag den aller første samlingen for aktørene i markedssegmentet Service Apartments, nettopp i Oslo.

Dette blir et helt nytt satsingsområdet for HSMAI, hvor målet er å få til en samlingsplass for dem som jobber med tematikken, og legge til rette for utstrakt samarbeid mellom dem.

Her vil vi dele erfaringer, og, muligens, ta initiativ til opprettelsen av et europeisk Advisory Board.

Åsted for det første møtet i HSMAIs uformelle forum for Service Apartments, Frogner House Apartments i Oslo.
Åsted for det første møtet i HSMAIs uformelle forum for Service Apartments, Frogner House Apartments i Oslo.

Tanken er at de jevnlige møtene skal gå på rundgang blant deltagerne, og det første møtet ble avholdt hos Frogner House Apartments i Oslo.

Det er mye inspirasjon å hente på denne fronten i London, hvor HSMAI Region Europe også har sitt hovedkontor, så vi ser ikke bort fra noen fruktbare ekskursjoner dit.

Vi begynner nasjonalt, nettopp her i Norge, men dette har nok potensial til å bli en europeisk satsing.

I torsdagens møte deltok representanter for Frogner House Apartments, Bjørvika Apartments, Oslo Apartments, Saga Hotels og Thon Hotel Slottsparken, foruten disse innlederne, fra HSMAIs nære samarbeidspartnere, Infor og OTA Insight:

Michael Talbot
Sales Director
Infor

Thierry Collard
Business Development Manager Benelux & Nordic Countries
OTA Insight

Det ble fort oppnådd enighet om at et forum for «serviced apartments» er et positivt initiativ. Bransjen har modnet de siste årene, og tidspunktet for å starte en slik møteplass virker riktig.

Det at HSMAI kommer inn som en ekstern part, og kan ta en lederrolle i oppfølgingen, ikke minst gjennom sitt eksisterende nettverk av leverandører i Norge og Europa, blir i bransjen oppfattet som svært positivt.

Vi gleder oss til å ta ordentlig fatt på dette, og håper du gir beskjed, dersom du ønsker å involvere deg.

Ha en fin helg!

Ingunn Hofseth. Thumbnail

Med vennlig hilsen
Ingunn Hofseth
Administrende direktør
HSMAI

Toppfoto: Fra det første møtet i HSMAIs Service Apartment forum – som ikke har fått et formelt navn ennå – i Oslo torsdag 6. april 2017. Fra venstre til høyre: Stian Opsalhagen, Sales Manager at Saga Hotels; Christian Fredrik Sandberg, General Manager, Saga Hotels; Thierry Collard, Business Development Manager Benelux & Nordic Countries, OTA Insight; Benedicte Gilroy Bøgh, Office Manger, HSMAI Region Europe; Susanne Petzold, General Manager Thon Hotel Slottsparken; Ole Henrik Engen, General Manager, Bjørvika Apartments; lias El Mousaoui, Co-Owner/General Manage, Oslo Apartments; Trine Slydal, Salgs- og bookingsjef, Oslo Apartments; Michael Talbot, Sales Director, Infor; Pierre Wilhelm Jansson, General Manager, Frogner House Apartments; Lene Thorsen, Booking and Revenue manager, Frogner House Apartments; og Hung Pham, Brand Manager, Frogner House Apartments.