Stena Lines miljømål begynner å gi avkastning

Stena Lines strategiske fokus på bærekraft og miljøvennlig drift de siste årene, begynner å lønne seg. Målinger viser at drivstofforbruket og utslippsnivåene i luft og sjø er redusert. Resultatene er samlet i en ny rapport fra Stena Line: A sustainable Journey. Rapporten presenterer også informasjon om de ambisiøse målene selskapet setter for seg selv for en mer bærekraftig fremtid, skriver rederiet i en pressemelding.

– Vi er et av verdens ledende fergeselskaper, med 27.000 avganger per år, fordelt på 20 ruter. Gitt størrelsen og omfanget av vår virksomhet, er vi fullt klar over vårt ansvar for å drifte på en bærekraftig måte. Vår oppfatning er at en redusert miljøpåvirkning også er avgjørende for en langsiktig lønnsomhet. Dette er grunnen til at bærekraft inngår som en sentral del av vår strategi, og grunnen til at vi har satt oss ambisiøse, bærekraftige mål, sier Stena Lines CEO Niclas Mårtensson.

Stena Line har lang erfaring med investeringer i energieffektivisering av transport. Lanseringen av verdens første metanoldrevne ferge i 2015, «Stena Germanica», er et godt eksempel. Å koble fergene til landstrøm når de ligger til kai, er et annet tiltak.

Dette er bare et par eksempler på over 300 miljøtiltak Stena Line har iverksatt for å redusere drivstofforbruk og utslipp. Tiltakene involverer selskapets 35 skip. I et sammendrag i rapporten A sustainable Journey kommer det frem at Stena Line i perioden 2013–2016 reduserte drivstofforbruket sitt med 6,5 prosent, og utslippet av karbondioksid med 6,2 prosent per nautiske mil.

Stena Line fokuserer nå på en mer bærekraftig fremtid. Fokus blir fire sentrale strategiske områder, basert på FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

  1. Clean Energy: Redusere CO2-utslipp per nautiske mil med 2,5 pst årlig, og en totalreduksjon på 35 pst i perioden 2010–2030
  2. Bærekraftig forbruk: Erstatte bruk av engangsposer og plastposer om bord, i perioden 2017–2018
  3. Livet under vann: Halvere bruken av skadelige kjemikalier innen 2020, og fase dem helt ut innen år 2030
  4. God helse: Kontinuerlig redusere arbeidsulykker til målet 1,2 H-verdi er nådd (Lost Time Injury Frequency) i 2017

– Dette gir oss et sterkt fundament, og viser retning i vår strategi om bærekraftig innsats i årene fremover. I året som kommer, vil vi lansere en rekke nye, store prosjekter, hovedsakelig i områdene ren energi og bærekraftig forbruk. Batteridrift og biologisk nedbrytbare poser om bord i våre ferger, er bare to spennende prosjekter som er på gang, sier Erik Lewenhaupt, Stena Line Sustainability Manager.

Høsten 2017 starter byggingen av Stena Lines nye RoPax-fartøy i Kina. De nye skipene skal etter planen bli levert mellom 2019 og 2020, og vil være blant de mest drivstoffeffektive RoPax-skip i verden. De nye fartøyene vil bli klargjort for gassdrift, Scrubbers og katalytisk rensing.

A sustainable Journey kan lastes ned her: www.stenaline.com/en-GB-corp/our-sustainable-journey

Foto: Redusert drivstofforbruk og CO2-utslipp er noen eksempler på Stena Lines innsats for å oppnå visjonen om en bærekraftig fremtid. Foto fra Stena Line.