Svein Arild Steen-Mevold ny styreleder i Norsk Reiseliv

Svein Arild Steen-Mevold (50) er på årsmøtet til Norsk Reiseliv (tidligere Forum for Reiseliv) valgt som ny styreleder i foreningen. Han etterfølger konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten, skriver foreningen i en pressemelding.

Steen-Mevold er administrerende direktør i Scandic Hotels Norge AS, en stilling han har hatt siden 2011. Han er medlem av konsernledelsen i Scandic Hotel Group AB, og har tidligere hatt ulike lederjobber i Radisson SAS, så vel som i Nordic Choice Hotels. Svein Arild Steen-Mevold har en bachelor innen service management fra Norsk Hotellhøgskole.

I styret for Norsk Reiseliv får han med seg konserndirektør i NSB, Marianne Broholm Einarsen (nestleder); konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen; salgsdirektør i SAS Norge, Thomas Reinsborg; og daglig leder i Norske Fjell, Camilla Sylling Clausen.

– Jeg ser frem til å ta over som ny styreleder i Norsk Reiseliv, sier Svein Arild Steen-Mevold selv.

– Vi er inne i en viktig periode for reiselivet, med ny stortingsmelding, som skal vedtas i Stortinget og implementeres i reiselivet. For Norsk Reiseliv blir det sentralt å sikre en mest mulig effektiv utvikling og markedsføring av Norge som reisemål, med vekt på teknologi, lokal mat og bærekraftig vekst. Vi skal jobbe for å sikre reiseliv som en vekstnæring i forbindelse med sysselsetting og lokal verdiskaping, fortsetter han.

Norsk Reiseliv har det siste året vært gjennom en intern strategiprosess, for å skape økt fokus på utviklingen av norsk reiseliv. For å styrke dette arbeidet, ble Per-Arne Tuftin, mangeårig reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, ansatt som direktør fra 1. september 2016.

– Norsk reiseliv er inne i en god vekstperiode, men den internasjonale utviklingen innenfor reiselivet, og det faktum at stadig flere land har en aktiv satsing på reiseliv, gjør at konkurransen om den internasjonale turisten blir stadig tøffere. Noe som krever en aktiv satsing på reiseliv, også i Norge, sier Per-Arne Tuftin.

Norsk Reiseliv er en næringspolitisk forening, med formål å styrke reiselivsindustriens innflytelse og posisjon som attraktiv industri, samt skape grunnlag for at Norge tar del i den internasjonale veksten innen internasjonalt reiseliv.

Norsk Reiseliv skal jobbe for å sikre virkemidler, slik at konkurranseevnen øker, på linje med andre vekstnæringer i Norge. Produktutvikling og internasjonal markedsføring, med vekt på innovasjon, digitalisering, bærekraftig vekst, lokale mattradisjoner, klyngesamarbeid og forskning, står sentralt i dette arbeidet.

Medlemmene i Norsk Reiseliv består av de største bedriftene i reiselivsnæringen, samt de viktigste destinasjoner og landsdelsselskaper. Til sammen står medlemsbedriftene og deres partnere for vel 95 prosent av den internasjonale reiselivsmarkedsføringen.

Norsk Reiseliv har i dag følgende medlemsbedrifter og organisasjoner: Nordic Choice Hotels, Thon Hotels, Scandic Hotels, Rezidor Hotel Group, Color Line, Hurtigruten, Norwegian, SAS, NSB, VisitOslo, Norske Fjell, NordNorsk Reiseliv og Fjord Norge.

Foto: Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Hotels Norge AS. Foto fra Scandic Hotels.