– Fortsatt forskning er avgjørende

Nordlandsforskning og Nord universitet har gitt sitt høringsinnspill til regjeringens reiselivsmelding, Opplev Norge – unikt og eventyrlig. Administrerende direktør Iselin Marstrander og rektor Bjørn Olsen er opptatt av at det vellykkede samarbeidet mellom forskning, offentlige myndigheter og reiselivsnæringen må videreføres, skriver Nordlandsforskning i en pressemelding.

– Åtte år med forskning gjennom prosjektet Opplevelser i nord avsluttes nå. Det er avgjørende at det etableres nye forskningsprogrammer for reiselivet, slik at ikke utviklingen stopper opp, understreker Marstrander.

Sammen med Olsen påpeker hun at reiselivsmeldingen sier for lite om satsing på forskning.

Fokus på bærekraft, andre næringer, som olje, hav og helse, har, gjennom nasjonale strategiske satsinger, fått rammevilkår og samarbeidsflater for innovasjon og vekst. Etablering av forskningsprogrammer for å løse fremtidens utfordringer, er avgjørende for å få til langsiktig kunnskapsbygging i ulike næringer. Dette må også gjøres for reiselivet.

Marstrander er dessuten opptatt av at miljøperspektivet blir prioritert, både hos forskere og reiselivsaktører.

– Vi må ha større fokus på sårbarheten i naturen, og hvordan reiselivsnæringen kan drive bærekraftig. Det handler om å bevisstgjøre næringen, og ha et langsiktig perspektiv, hvor det å ivareta naturressurser og småsamfunn er viktige elementer, avslutter hun.

Foto: Iselin Marstrander, administrerende direktør i Nordlandsforskning, og Bjørn Olsen, rektor ved Nord universitet, har gitt sitt høringsinnspill til regjeringens reiselivsmelding. Fotograf: Per Jarl Elle, Nord universitet.