Turisme er nøkkelen til økonomisk vekst verden over

I 2016 var det 1,24 milliarder turistankomster i verden, som er 46 millioner flere reisende enn året før. Dette bidrar til økonomisk vekst og nye arbeidsplasser, hvorav tall fra World Travel & Tourism Council viser at hver femte nye jobb i verden er innen turisme. Norge tar også sin del av utviklingen, ifølge en pressemelding fra Innovasjon Norge.

Hvert år presenterer Innovasjon Norge Nøkkeltallbrosjyren fra året som er gått. 2016 var et rekordår for verdens turisme, og ikke minst turismen i Norge. Globalt var det fire prosent oppgang i internasjonale ankomster. Tilsvarende tall for Norge viser en økning, på tolv prosent i internasjonale ankomster.

Økning i antall reiser på tvers av landegrenser, viser hvor robust næringen er. Til tross for økonomisk og politisk uro, terror og naturkatastrofer, er mennesker stadig opptatt av å oppleve nye steder og kulturer.

Reiselivsnæringen er en av verdens største arbeidsgivere

Tall fra World Travel & Tourism Council viser at turistnæringen var en viktig bidragsyter til verdensøkonomien i 2016. Med et bidrag på 7600 milliarder dollar, sto turisme for 10,1 prosent av verdens BNP. I Norge utgjorde turisme 4,2 prosent av BNP.

Hele 292 millioner mennesker verden over jobber i turistindustrien. Det er én av ti, noe som gjør reiselivsnæringen til en av verdens største arbeidsgivere. Tilsvarende tall for Norge er noe lavere, med hver femtende arbeidstager sysselsatt i turistnæringen.

Turisme gir økt velstand, økonomisk vekst og sysselsetting, men fører også med seg utfordringer. De økonomiske fordelene er ikke likt fordelt, heller ikke i Norge.

– Reiselivsnæringen i Norge er i stor grad sesongbasert, med over halvparten av alle gjestedøgn i sommermånedene mai til august. I 2016 økte antall kommersielle gjestedøgn med fem prosent, og hele 65 prosent av økningen var i sommermånedene, sier Margrethe Helgebostad, ansvarlig for Nøkkeltallbrosjyren i Innovasjon Norge.

Lettfattelige nøkkeltall

Formålet med Nøkkeltallbrosjyren er å gi en lettfattelig innføring i de viktigste tallene om norsk reiseliv. Her kan du lese om hvordan norsk reiseliv utvikler seg, i et globalt perspektiv, og hvilken betydning reiselivsnæringen har for norsk økonomi og sysselsetting. Brosjyren inneholder også informasjon om turistene som er her, og hvordan Norge blir oppfattet internasjonalt.

Det meste av datagrunnlaget i Nøkkeltallbrosjyren er hentet fra undersøkelser som Innovasjon Norge selv gjennomfører.

– Et viktig mål er å dokumentere reiselivsnæringens betydning for norsk økonomi. Samtidig brukes resultatene til markedsføring av Norge som feriemål, og til videreutvikling av norske reiselivsprodukter, sier Helgebostad.

Les hele Nøkkeltallbrosjyren:

www.innovasjonnorge.no/contentassets/0d32e3231c0a4367a96838ee3bb5b294/nokkeltall-for-norsk-turisme-2016.pdf

Fakta

Nøkkeltallbrosjyren utarbeides av Innovasjon Norge, og kommer ut én gang i året. Det meste av datagrunnlaget kommer fra Turistundersøkelsen, en helårlig og landsdekkende undersøkelse, som inkluderer intervjuer med norske og utenlandske ferie-, fritids-, og forretningsreisende.

Som turisme regnes alle aktiviteter personer deltar i, utenfor sitt ordinære hjemsted – uavhengig av formål. Det betyr at turisme inkluderer alle reiser, både feriereiser og forretningsreiser.