Rekordmange på sommerferie

Nesten fire av fem nordmenn oppgir at de skal på sommerferie i år, og vi skal bruke mer penger enn i 2016. I gjennomsnitt oppgir vi at vi skal bruke kr 40.200,-, mot 39.400,- på samme tidspunkt i fjor. Det kommer frem i Virkes befolkningsundersøkelse, Reisepuls.

57 prosent av dem som skal på ferie, skal utenlands. Dette tallet holder seg stabilt fra fjoråret. Men i år er det også mange som planlegger noen dager hjemme i ferien, sammenlignet med tidligere år. 38 prosent oppgir at de skal være hjemme i ferien, mot 33 prosent i 2016. Andelen som drar på privat hytte i Norge, holder seg helt stabilt på 32 prosent, samme som fjoråret.

– Sommerferie er gjerne både utenlandstur og Norges-ferie, og det blir det også i år, sier Sverre McSeveny-Åril i Virke Reise Utland.

I år er også feriebudsjettet styrket, etter noen år med litt mer beskjedne anslag enn toppåret 2014.

Familie, bading, men også egne interesser

For de fleste av oss er det viktigste å være sammen med familie og venner på ferie. 72 prosent av oss svarer at det er formålet med ferien. En god nummer to er å oppleve sol og bading i løpet av sommerferieukene, for 47 prosent av dem som tar ferie, er det viktig. Ferietid er også blitt tid til å bruke på seg selv. Nesten én av fire oppgir at de vil dyrke egne interesser på ferie, noe som er en liten økning fra i fjor.

– Vi ser at det å legge inn tid til egne interesser i ferien, blir viktigere og viktigere, og der har også ferieoperatørene blitt flinke til å tilby alternativer som inviterer til dette, sier Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge.

Undersøkelsen ble utført av Opinion i uke 22 2017.

Foto: Ferie i sol og varme. Foto fra Apollo.