HSMAI danner nytt Advisory Board med møte- og events kunder

HSMAI har opprettet et Advisory Board/rådgivende forum der vi har invitert inn fremoverlente og oppegående innkjøpere som vil være med å påvirke møte- og eventbransjen. Det er kun kunder med i denne nye gruppen og oppgaven er å sikre at bl.a. Møte- og Eventbørsen blir den møteplassen kundene vil ha. Første møtet blir i tilknytning til HSMAI Dagen 4. september på Grand Hotel i Oslo.

Vi ønsker å ta pulsen på kundene, få innspill og råd fra de som jobber med innkjøp av konferanser, kurs, møter og events til daglig. Vi setter fokus på hva som blir viktig i møte- og eventmarkedet i fremtiden. Effektive møteplasser. Nye verktøy og løsninger. Internasjonale trender. Og annet som kundene er opptatt av. Her er det kundene som setter agendaen!

Innspillene vil komme våre medlemmer til gode og ikke minst være med å forme kommende Møte- og Eventbørsen som finner sted på Scandic Fornebu 10. januar. HSMAI er opptatt av å strekke seg å ligge i forkant på bransjens vegne. Nå vil vi også i sterkere grad la kundene styre dette sammen med oss.

– Vi er alle enig om at det blir viktigere og viktigere å lytte til kunden. Vi vil gjennom denne nyopprettede ressursgruppen sette innspillene i system på en måte som vi håper vil være med å løfte møte- og eventbransjen, sier Ingunn Hofseth President og CEO HSMAI Region Europe. Vi har meget god erfaring med å jobbe gjennom advisory boards i Europa og får tilbakemelding fra deltakerne at de synes det er svært verdifullt.

Det er en bredt sammensatt gruppe med innkjøpere og executive assistants fra ulike bransjer. Her kan nevnes:

• Asle Ølberg, Senior Consultant Travel Management, Statoil
• Gunda Djupvik, Seniorrådgiver, NAV og styreleder i Norwegian Business Travel Association
• Nina Dalen Skaara, Vice President, DNB Procurement
• Silje Sevendal, Event og Prosjektleder, NHO
• Elin Grønlie Nilsen, Event Manager, Visma Enterprise
• Julia Schmidt, Chairman IMA Norway (International Management Assistants) og Executive Assistant Basefarm
• John Aas, Markeds- og organisasjonssjef, DLF (Dagligvareleverandørenes forening)
• Lillian Moe-Drotninghaug, Markedskonsulent sponsing og events, Gjensidige
• Tone Fintland, Styreleder Distriktsforeningen NIMA Oslo og Akershus (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk) og Director Global Sourcing, Actavis
• Siri Aarvold, Konsulent, Norsk Industri
• Randi Kojen, Senior Consultant, NTNU
• Gry Skådinn, Prosjektleder, Bærum Næringsråd
• Sverre Haug, Event Manager, Evry
• Svein Arve Strand, Senior Event Manager, Circle K Europe
• Anne Line Haugen, Project Manager Events, Telenor Group
• Atle Tangedal, Prosjektleder Tekna – Teknisk – naturvitenskapelig forening.
• Kim DahlstrømN Regional Manager Nordics – Real Estate and Procurement , Global Category Manager – Travel,  DNV GL
• Marianne Smith Magelie, Kommunikasjonsrådgiver, MSM Kommunikasjon

Gruppen vil totalt bestå av 20 innkjøpere/kunder som alle har til felles at de vil være med å løfte og utvikle møte- og eventbransjen. Dette er et forum på overordnet plan og vil ha flere møter i løpet av året. Første møte blir i tilknytning til HSMAI Dagen 4. september på Grand Hotel i Oslo.

– Ressursgruppen blir viktig i arbeidet med Møte- og Eventbørsen 10. januar og vi gleder oss til å jobbe sammen med de for å utvikle arrangementet videre, avslutter Linda M. Ramberg, Prosjektleder HSMAI Møte- og Eventbørsen.