– Dyrere kultur- og reiselivsopplevelser

Regjeringen øker laveste momssats fra ti til tolv prosent, og vil med dette bidra til et dyrere kultur- og reiselivstilbud for befolkningen. – Uheldig for næringen, sier direktør for Virke Reise Norge og kultur, Line Endresen Normann.

– Økning i momsen får uten tvil uheldige konsekvenser for næringene. Dette vil føre til dyrere og mindre tilgjengelig kulturtilbud for folk flest. Det vil også føre til at Norge oppleves enda dyrere for turistene som kommer hit, og dermed svekke oss som reiselivsdestinasjon, i konkurranse med andre land, sier direktør i Virke Reise Norge og Kultur, Line Endresen Normann, i en pressemelding.

– Reiselivet har hatt to historisk gode år, og nå skal staten ha en del av kaka. Reiselivet må få tid til å bygge seg opp, og investere i nye opplevelser, og legge til rette for den veksten vi skal ha i norsk reiseliv fremover. Ikke legge enda mer av omsetningen i statskassa, mener hun.

– Distrikthoteller kan bli særlig rammet. Verdiøkningen på bygg og eiendom har gitt distrikthotell økt formuesskatt, til tross for verdsettelses-rabatten i statsbudsjettet, avslutter Normann.

Foto: Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge og Kultur. Foto fra Virke.