Langsiktig satsing på reiselivsprofilering

Reiselivssatsingen i Innovasjon Norge har i gårsdagens forslag til statsbudsjett fått bevilget 231,5 millioner kroner til utvikling og markedsføring av Norge som reisemål i 2018, forteller Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Regjeringen følger Stortingsmeldingen, og bekrefter en langsiktig satsing på reiselivsprofileringen. Dette budsjettet gir oss mulighet til å bygge videre på den positive reiselivsutviklingen i Norge, sier Bente Bratland Holm (under), reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Bente Bratland Holm
Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Økende interesse for Norge

Reiselivsnæringen kan se tilbake på nok en god sommersesong, med en økning på én prosent i antall kommersielle gjestedøgn, sammenlignet med rekordsommeren i 2016. Sommersesongen 2017 utgjør med dette den fjerde sommersesongen på rad med en god økning fra utlandet. Sammenlignet med sommeren 2013, har antall utenlandske gjestedøgn økt med 37 prosent, noe som tilsvarer 1,65 millioner flere gjestedøgn.

– Vårt mål er at flere skal velge Norge som reisemål – hele året. Det krever at vi markedsfører en større bredde av det norske reiselivsproduktet, både når det gjelder årstider, destinasjoner og aktiviteter. For å kompensere for en økt moms på reiselivsproduktene, blir det enda viktigere å jakte de betalingsvillige segmentene, som eksempelvis det internasjonale møte- og kongressmarkedet og arrangementer, mener Holm.

En bredere nasjonal merkevare vil skape mer reiselyst til Norge

Regjeringen har varslet at den vil utarbeide en strategi for kultur og reiseliv, med vekt på å stimulere til økt kulturturisme i Norge. Det er satt av to millioner kroner til å etablere et forenklet klyngeprogram, særlig rettet inn mot samspill mellom kultur og reiseliv, i regi av Innovasjon Norge.

– Vi trenger å få opp flere klynger fra reiseliv og kreative næringer, og det er flott å se at vi nå får muligheten til å se på en tilpassing som gjør at dette kan bli enklere i fremtiden, sier reiselivsdirektøren.

Hun mener Norge trenger en bredere nasjonal merkevare, for å tiltrekke flere betalingsvillige turister gjennom hele året.

– Vi tror en satsing på å synliggjøre norske kulturopplevelser, vil få flere til å se mot Norge fremover.

– Det er også gledelig å se at regjeringen også vil videreutvikle ordningen med nasjonale turiststier, med til sammen 10,5 millioner kroner, en økning på tre millioner fra 2017, sier hun.

– Årets statsbudsjett gir oss mulighet til å videreutvikle reiselivssatsingen. Vi ønsker å jobbe enda mer målrettet og effektivt innenfor de rammer som nå er gitt oss, for å løfte frem flere helårlige opplevelser i hele Norge, som trekker betalingsvillige turister, avslutter Bente Bratland Holm.

Toppfoto: Stupestatue i Ekebergparken. Foto fra Innovasjon Norge.