Norwegian planter titusenvis av trær for miljøet

Norwegian har lansert et nytt miljøinitiativ: Plant for the Planet. I samarbeid med organisasjonen Global Climate Institute, vil selskapet plante 7000 trær i England og Spania, ett tre for hver av Norwegians medarbeidere globalt. Senere i år vil selskapet plante titusenvis av trær i andre deler av verden. – Initiativet vil gi et bærekraftig resultat, sier Global Climate Institute.

Norwegian er opptatt av å redusere utslippene fra luftfarten, og bidrar til betydelige kutt, gjennom en moderne flyflåte. Selskapet har nå lansert nok et miljøinitiativ, med Plant for the Planet. Initiativet ble lansert i Oxford, hvor flyselskapets London-baserte medarbeidere stod for plantingen av de første trærne.

– Gjennom Norwegians moderne flyflåte, bidrar vi betydelig til å redusere utslippene fra luftfarten. Vi ønsker å gjøre enda mer for miljøet, og på sikt vil det nye treplantings-prosjektet påvirke miljøet positivt. I første omgang planter vi ett tre for hver av konsernets medarbeidere, og vil senere i år følge opp med planting av titusenvis av trær i andre deler av verden. Vi gleder oss til å involvere flere kolleger, og til å fortsette dette meningsfylte arbeidet fremover, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Et av verdens første flyselskaper som planter trær

Norwegian er et av de første flyselskapene i verden som engasjerer seg i et slikt treplanting-prosjekt.

– Vi er utrolig glade for det nye samarbeidet med Norwegian, og stolte av at selskapet har valgt Global Climate Institute som sin partner. Sammen med Norwegian har vi funnet prosjekter, både i England og i Spania, som tilfredsstiller kravet om et bæredyktig sluttresultat. Det er en stor inspirasjon å se hvordan Norwegians medarbeidere selv har ønsket å plante disse trærne, og helt konkret tatt saken i egne hender. Men dette er bare begynnelsen på et viktig samarbeid, sier prosjektleder Morten E. Jensen i Global Climate Institute.

Norwegians miljøtiltak

Norwegians målsetting er å bidra til å gjøre luftfarten CO2-nøytral innen 2050. Den viktigste faktoren et flyselskap kan bidra med, for å redusere utslipp, er ved å investere i nye fly. Norwegian har en av verdens yngste flyflåter, med en gjennomsnittsalder på bare 3,6 år.

Les mer om Norwegians miljøtiltak her.

Foto: Noen av Norwegians London-baserte medarbeidere under treplanting i Oxford. Foto fra Norwegian.