Visit Norway lanserer innsiktsportal

Da reiselivsdirektør Bente Bratland Holm lanserte den nye handlingsplanen for reiselivet våren 2017, la hun frem seks retningsvalg. Ett av dem er å måle, dele og lære mer, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

Det sjette punktet i Innovasjon Norges nye handlingsplan for reiselivet, lyder

Måle, dele og lære. Kunnskapen vi sitter på skal være tilgjengelig for alle, til enhver tid. Blant annet skal vi lansere et nytt dashboard med innsikt i blant annet hva som snakkes om Norge internasjonalt, hvor internasjonale turister oppholder seg når de er i Norge.

Dette dashboardet ble lansert denne uken, som www.visitnorway.no/innsikt

Matnyttig sandwich av kunnskap

Målet med den nye nettportalen, er å gjøre Innovasjon Norges reiselivskompetanse tilgjengelig, i enda større grad enn tidligere. Det er også et mål å gi innsikt i annen tilgjengelig informasjon, som kan være nyttig for reiselivsbransjen.

– Det er når vi legger lag på lag med innsikt fra flere kilder, at vi får en innholdsrik sandwich av kunnskap. Så vidt vi vet, har ingen andre nasjonale reiselivsaktører tidligere gjort en tilsvarende satsing, og vi har høye ambisjoner for å skape et innhold på sidene, som reiselivsbransjen skal få mye nytte av, sier Holm.

Tjenester og utvikling på innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge har et bredt utvalg tjenester og kompetanse- og utviklingstilbud for reiselivsbransjen. All informasjon om disse, vil, som før, finnes kun på innovasjonnorge.no/reiseliv.

visitnorway.no/innsikt vil det publiseres markedsdata og analyser, av blant annet overnattingsstatistikk. Det vil også tilgjengeliggjøres data fra ulike eksterne aktører, som Meltwater, Stackla og, på sikt, også teleselskap(er).

Om Visit Norway

Innovasjon Norge tilbyr rådgiving, finansiering, kompetanse og nettverk innenfor reiselivet, og profilering av Norge som reisemål gjennom Visit Norway, der visitnorway.com spiller en viktig rolle i kommunikasjonen. Dette skal bidra til lønnsom utvikling i reiselivsnæringen og styrking av næringens konkurransekraft. Profileringsoppdraget er gitt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Kunnskap og kompetanse er viktig for reiselivsnæringen, både for å kunne ta riktige beslutninger på ulike nivåer og for å kunne utvikle innovative og fremtidsrettede reiselivsprodukter.

Foto: Skjermdump fra Visit Norway Innsikt.