Travel Inside episode 6 – med Per-Arne Tuftin

I denne sendingen har vi besøk av Per-Arne Tuftin, som er direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Reiseliv.

Per-Arne snakker om tiden fra Saga Solreiser, via ulike stillinger i reiselivsnæringen, til dagens utfordringer for næringen.

Programledere er Ulf Stigen og Erlend Ellingsen.

Foto: Per-Arne Tuftin, Ulf Stigen og Erlend Ellingsen i studio. Foro fra Høyskolen Kristiania.