– Momsøkningen vil ramme lønnsomheten i opplevelsesbransjen

Denne uken arrangeres Norsk Opplevelseskonferanse i Svolvær i Lofoten. NHO Reiseliv er medarrangør av konferansen, og har i den forbindelse gjennomført en landsdekkende undersøkelse blant 100 opplevelsesbedrifter, for å kartlegge bransjens vekst og planer for fremtiden, skriver bransjeorganisasjonen i en pressemelding.

Undersøkelsen ble påbegynt før det ble kjent at regjeringen vil øke reiselivsmomsen fra til til tolv prosent.

Positive til fremtiden

Undersøkelsen viser at et stort flertall av opplevelsesbedriftene har klart å øke omsetningen. Over 70 prosent svarer at de har økt omsetningen i perioden januar til oktober 2017, sammenlignet med samme periode i fjor. 20 prosent har hatt en omsetningsvekst på 11–20 prosent.

Undersøkelsen viser videre at bransjen er positiv til fremtiden. Over 70 prosent vurderer markedsutsiktene som bedre de neste tolv månedene, sammenlignet med i fjor. 35 prosent har planer om å ansette flere.

– Ikke stikk kjepper i hjulene

– Undersøkelsen gir en god pekepinn på at opplevelsesbransjen vokser, men den varslede momsøkningen for reiselivet vil ramme lønnsomheten til de opplevelsesbedriftene som tilbyr overnatting. Nå er det viktig at myndighetene legger til rette for vekst, snarere enn å stikke kjepper i hjulene for en bransje som tross alt er det store trekkplasteret. Det er opplevelsene som er hovedgrunnen til at turistene velger Norge, sier Dagny Øren, bransjeansvarlig for opplevelsesbedrifter i NHO Reiseliv.

– Dette er en bransje med små marginer, hvor de aller fleste bedriftene er små eller enkeltmannsforetak, fortsetter hun.

To av fem planlegger å utvide sesongen

Undersøkelsen viser at tre av fem opplevelsesbedrifter driver helårsdrift. Resten er sesongbedrifter, som holder åpent i én til to måneder (ti prosent), tre til fire måneder (syv prosent), fem til åtte måneder (18 prosent) eller ni til elleve måneder (seks prosent). To av fem bedrifter har planer om å utvide sesongen.

– Det er et mål å få flere bedrifter til å gå fra sesongbasert virksomhet, til å holde åpent hele året. Det vil skape flere helårsarbeidsplasser, og bidra til å spre turisttrafikken til andre årstider enn sommeren. Undersøkelsen gir positive signaler om at flere ønsker å skape enda flere helårsbedrifter i årene som kommer, sier Øren.

Digital kompetanse mest etterspurt

På spørsmål om hva slags type kompetanse og kunnskap som blir viktig for bedriftene fremover, svarer fire av fem at digital kompetanse og markedsføring blir viktig. 54 prosent svarer lokal kultur og historie, 46 prosent svarer at dyktige guider blir viktig fremover, og 45 prosent svarer lokal mat.

– Dette er interessante funn, fordi det sier noe om hva slags type opplevelser bransjen vil satse på i tiden fremover. Dyktige guider og historiefortellere med lokal kunnskap, vil være høyt etterspurt, og lokal mat står helt sentralt i det norske reiselivsproduktet. Videre er digital kunnskap og erfaring blitt en nøkkelkompetanse, avslutter Øren.

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS på vegne av NHO Reiseliv.

Foto: Dagny Øren, bransjeansvarlig for opplevelsesbedrifter i NHO Reiseliv. Foto fra NHO Reiseliv.