Avinor forbereder utbygging på Tromsø lufthavn

Det siste året har Avinor arbeidet med flere alternativer i skisseprosjektet for utbygging av Tromsø lufthavn, og en ekstern kvalitetssikring av dette er nå i gang, skriver Avinor i en pressemelding.

– Vi nærmer oss slutten av skisseprosjektet. Dette er et viktig prosjekt, og det er mange forhold å ta hensyn til. Jeg kan avsløre at vi jobber med et åpent og lyst bygg, som gir godt utsyn til den flotte naturen. Vi hadde opprinnelig sett for oss en én-etasjeløsning, men de alternativene vi jobber med nå, er på to etasjer, og koblet sammen med dagens terminal. Det har vært viktig å tenke hvordan bygget skal fungere i forhold til andre delprosjekter, som utbedring av avisings-plattformer og flere flyoppstillingsplasser, forteller divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken.

Etter den eksterne kvalitetssikringen av skisseprosjektet, er det planlagt styrebehandling i løpet av første kvartal 2018. Neste fase er forprosjekt.

– Hvis alt går etter planen, får vi til oppstart på byggingen i 2019, sier Snekkerbakken.

Setter i gang flere prosjekter i vinter

I påvente av at førprosjektering-sarbeidet skal bli ferdigstilt og spaden settes i jorden, skal det i vinter settes i gang flere forbedringsprosjekter ved lufthavnen. Blant annet skal toalettfasilitetene i nordre pir utbedres, og mesaninen inn mot sikkerhetskontrollen skal utvides, for å få bedre flyt, og unngå kødannelser i trappen og i avgangshallen.

Det vil også startes rivearbeid av to gamle bensinstasjoner og et verksted, som forberedelser til terminalbyggingen som kommer.

Budsjettrammen for utvidelsen av terminalen, er på rundt 500 millioner kroner.

Foto: Divisjonsdirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinor. Foto fra Avinor.