#NotOnTheMenu: Felles front mot seksuell trakassering i serveringsbransjen

NHO Reiseliv og Fellesforbundet lanserer i fellesskap kampanjen #NotOnTheMenu, for å bekjempe seksuell trakassering på norske serverings- og utesteder, skriver NHO Reiseliv i en pressemelding.

En samlet arbeidsgiver- og arbeidstagerside i reiselivsnæringen ble allerede i vår enig om å samarbeide, for å hindre og forebygge seksuell trakassering i reiselivsnæringen.

– Julebordsesongen er i full gang. Dette er en hyggelig høytid, men dessverre kan det være større sjanse for å bli utsatt for seksuell trakassering, når det er mye alkohol involvert, sier leder i Fellesforbundet Jørn Eggum.

– Serveringspersonalet er ikke på menyen. Dette viktige budskapet håper vi at alle festglade nordmenn tar med seg inn i julebordsesongen, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Et arbeidsgiveransvar

Arbeidsgivere, kolleger og arbeidstagere har et felles ansvar for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Hovedansvaret for å hindre trakassering, ligger imidlertid hos arbeidsgivere.

– Arbeidsgivere har en lovbestemt plikt til å sikre et trygt arbeidsmiljø for sine ansatte. Det må være lav terskel for å melde fra til leder, dersom man opplever seksuell trakassering, og lederen må ta det seriøst, og ta tak i det umiddelbart, sier Krohn Devold.

– Våre folk der ute er ikke trygge før alle arbeidsgivere tar dette på ramme alvor. Det er derfor gledelig at NHO er så tydelige. Samtidig er det ikke tvil om at denne kampanjen også er en klar oppfordring til alle gjester, sier Eggum.

– Snakk om temaet!

Fellesforbundet og NHO Reiseliv oppfordrer både ansatte og ledere i hotell, servering og uteliv til å ha et særlig søkelys på trivsel og sikkerhet i julebordstiden.

– Det er viktig at ledere forbereder de ansatte på den perioden de går inn i. Snakk om temaet på personalmøtet, og etabler gode rutiner og praksis i forkant, som følges opp underveis. Forbered de ansatte på hvordan de skal støtte sine kolleger, og håndtere ubehagelige gjester, sier Krohn Devold.

– Vår erfaring er entydig. Ansatte i bedrifter med klare retningslinjer, har det tryggere. De vet hvordan situasjoner skal håndteres, og ikke minst følges opp. Kunder som trakasserer ansatte, har en bratt læringskurve når de får en telefon fra politiet dagen derpå, sier Eggum.

– Nordmenn ligger på verdenstoppen i likestilling, og det ønsker vi skal være representativt for vår bransje. Vi har en svært høy andel kvinnelige ledere, og vi har god kjønnsbalanse. Det gir oss et godt grunnlag for å ta tak i dette, og gjøre noe med problemet. Vi aksepterer ikke seksuell trakassering i vår bransje, avslutter Krohn Devold.

Foto: Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv og forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet vil seksuell trakassering til livs. Fotografer: Morten Løberg og Per Sollerman.