Veksten fortsetter for Fjord Line i tredje kvartal

Fjord Line seiler med stødig kurs inn mot et nytt rekordår i 2017. I tredje kvartal kan selskapet blant annet vise til volumvekst, omsetningsvekst og økt overskudd, forteller fergerederiet i en pressemelding.

– Vi er fortsatt i rute til å nå våre ambisiøse mål for året. Spesielt gledelig er det at vi, etter en sommersesong med høyt belegg, også oppnår passasjervekst i tredje kvartal, sier konsernsjef Rickard Ternblom.

Sterk vekst i godstrafikken

Fra januar til og med september har passasjerantallet økt med seks prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Godstrafikken er også i sterk vekst, med en økning på fem prosent for biler (335.385) og 20 prosent for trailere (50.685).

Omsetningsveksten er også markant, både for tredje kvartal (16 pst) og året så langt (21pst).

– Alle nøkkeltall forteller at selskapet som helhet fortsetter å utvikle seg i riktig retning. Men vi er på ingen måte ferdige. Kombinert med en stringent kostnadskontroll, er målet å fortsette veksten i mange år fremover, sier Ternblom.

Vokser fra Danmark til Langesund

Hirtshals–Langesund og Sandefjord–Strømstad er rutene med sterkest vekst så langt i 2017. Fra Hirtshals vokser både det danske og tyske markedet, som i større grad enn tidligere, omfavner helårsturismen i Norge.

– Vi opplever et stadig sterkere fotfeste på det danske og tyske markedet. Tradisjonelt har turismen fra kontinentet komprimert seg til sommeren, men nå er markedene blitt mer oppmerksomme på blant annet ski- og vandringsopplevelser i Norge. Det er definitivt spennende nytt for oss, forteller Ternblom.

Foto: MS «Bergensfjord» langs kysten. Foto fra Fotografenas.no/Fjord Line.