Reiselivsåret 2017: – Norge er langt fra fullt

Etter flere år med rekorder, flatet turiststrømmen ut i 2017. Alt tyder på nullvekst, sammenlignet med 2016, basert på to prosent oppgang fra utlandet og uendrede tall fra Norge, heter det i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

– Norge er langt fra fullt, med unntak av noen få steder, noen uker i året. Vi behøver flere besøkende gjennom hele året, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

Siden 2014 har den ene reiselivstoppen etter den andre kommet Norges vei. Forventningene til 2017 var derfor høye ved årets inngang, men mye tyder på en utflating.  Kun Fjord Norge og Nord-Norge hadde flere kommersielle gjestedøgn enn i 2016. Østlandet har tilbakegang, med unntak av Oslo og Akershus. Trøndelag og Sørlandet går også tilbake.

Holm (under) mener på ingen måte det er grunn til bekymring, men understreker at trykket må holdes oppe. Teksten fortsetter under bildet.

Bente Bratland Holm
Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

– Det har vært økning på økning de siste årene, så at det flater ut, er helt normalt. Men den gode utviklingen har naturlig nok oppmuntret reiselivsaktører til å investere i videreutvikling. Derfor må vi fortsette å holde koken oppe, for å tiltrekke oss flere riktige reisende hele året, forteller hun, og viser til at det per i dag er planlagt 9400 nye hotellrom de neste årene.

– Vi behøver vekst for å sikre avkastning på investeringene, sier hun.

Viktige nærmarkeder svikter – oppgang fra de oversjøiske

Nordmenn som ferierer i hjemlandet står for rundt 75 prosent av overnattingsdøgnene. I 2017 var antallet uendret, og er hovedgrunnen for den stabile utviklingen.

Det er oppgang fra de fleste internasjonale markeder, og det er særlig gledelig at det viktige volummarkedet Tyskland fortsetter å vokse. Markant nedgang fra nærmarkedene Sverige, Danmark og Storbritannia preger dog bildet, særlig i vintersesongen.

– Nærmarkedene er stabile over tid, selv om de er mer følsomme, for eksempel for valutaendringer og værforhold. Vi så blant annet nedgang fra Danmark og Sverige i vintersesongen, som sammenfalt med lite snø og en sen påske, utdyper Holm.

Fra de oversjøiske markedene fortsetter pilene oppover. Siden 2005 har hele 50 prosent av veksten fra utlandet kommet fra Asia og USA. I 2017 så USA en oppgang på 32 prosent, og Kina 20 prosent.

– Norge er et sesongbasert reisemål, hvor all veksten i 2017 kom i sommersesongen.  I dag er amerikanske og kinesiske besøkende noen av de viktigste i sårbare skuldesesonger, og det er god grunn til å tro at potensialet er større. Ved å se på overnattingsdøgn til og med oktober 2017, ser man at den største økningen fra USA kom i mars, september og oktober, måneder som tradisjonelt er «hard sells». Derfor er disse markedene viktige for å skape vekst hele året, mener reiselivsdirektøren.

Mest populært på sosiale medier

Temaene som nevnes på sosiale medier internasjonalt, korrelerer godt med hva Norge er kjent for og markedsfører i dag. Ifølge overvåkingsverktøyet Meltwater kommer nordlys, reinsdyr, spekkhoggere og fisk høyt opp på listene verden over. Andre ting kommer rekende på en fjøl, og er vanskelig å planlegge. Som da Norge ble kåret til verdens lykkeligste land, eller Trollpikken ble kjent over natten. Begge sakene gikk verden rundt, og topper omtalen av Norge.

– Fremover blir det viktig å koble markedsføringen til hendelser som vi ikke nødvendigvis kontrollerer selv. Når prins Harry og Meghan kommer til Tromsø, må vi spille på det, selv om vi ikke har én finger med i planleggingen av deres ferie, sier Holm.

Optimisme før årets vintersesong

Norges turistbarometers undersøkelse gjennomføres før sommer- og vintersesongene. Turistbarometeret viser tro på et godt 2018, selv om det er færre som venter vekst enn i fjor. 52 prosent av dem som deltok i undersøkelsen, venter at vintersesongen 2018 blir bedre enn i 2017. Det er særlig nordlys, byferie og skidestinasjoner som venter oppgang. Optimismen underbygges av bookingtall fra ForwaydKeys. Det er per i dag 13 prosent flere bestilte flybilletter til Norge mellom januar og april 2018, sammenlignet med samme tidsperiode 2017.

– Fremtiden er uforutsigbar, men reiselivsbransjen har god grunn til å tro på et godt 2018. Norges konkurranseevne forblir sterk, takket være en svak krone, og Innovasjon Norges undersøkelser på markedene viser at interessen for Norge stadig øker, sier Bente Bratland Holm.

Hele presentasjonen om året som gikk, og utsikter for 2018, vil bli tilgjengelig på www.visitnorway.no/innsikt innen kort tid.

Toppfoto: Loen Skylift. Fotograf: Bård Basberg.