Ny passasjerrekord for Norwegian: Vel 33 millioner reisende i 2017

Norwegian satte ny passasjerrekord i 2017, med over 33 millioner reisende og en fyllingsgrad på 87,5 prosent. Oppstart av 54 nye ruter, og en stor økning i langdistansetrafikken, bidro betydelig til veksten, forteller flyselskapet i en pressemelding.

Fjoråret var preget av god passasjerutvikling, mange fabrikknye fly inn i flåten, og høy fyllingsgrad. Totalt reiste 33,15 millioner passasjerer med selskapet, 3,8 millioner flere enn året før. Selskapet fikk levert 32 splitter nye fly, og lanserte 54 nye ruter, hovedsakelig interkontinentalt, mellom USA og Europa. I tillegg sysselsatte konsernet om lag 2000 nye medarbeidere. På årsbasis var fyllingsgraden 87,5 prosent, ned fra 87,7 prosent i 2016.

Også i 2017 fikk Norwegian en rekke internasjonale priser og utmerkelser, stemt frem av kundene, blant annet to SkyTrax Awards, som Verdens beste lavpris langdistanseselskap, for tredje år på rad, og Europas beste lavprisselskap, for femte år på rad.

– Trafikktallene for 2017 viser at Norwegians internasjonale fotavtrykk blir større, i tråd med konsernets strategi. Virksomheten vår i Skandinavia er stabilt god, og vi ser at langdistanserutene og kortdistanserutene utfyller hverandre godt. Det betyr at vår konkurransekraft blir sterkere. De nye rutene mellom Spania og USA er blitt svært godt mottatt på begge sider av Atlanteren, og beviser at lave priser, kombinert med god kvalitet, bidrar til økt reiselyst, og dermed også lokal verdiskaping og nye arbeidsplasser, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Passasjervekst i desember

Årets siste måned var også preget av stor passasjervekst og god fyllingsgrad. I desember valgte 2.402.005 passasjerer å reise med Norwegian, tolv prosent flere enn samme måned foregående år. Både kapasitetsveksten (ASK) og trafikkveksten (RPK) var på 32 prosent i årets siste måned. Fyllingsgraden var på 84,6 prosent, tilsvarende samme periode i fjor.

– Desember er tradisjonelt sett en måned med stor reiselyst. For Norwegians del, har det som vanlig vært stor reiseaktivitet på alle markeder. I likhet med tidligere år, flyr også Norwegian mellom storbyer på den amerikanske østkysten og de de fransk-karibiske øyene Martinique og Guadeloupe. Dermed oppnår vi en bedre flåteutnyttelse i lavsesong i Europa, sier Kjos.

Totalt gjennomførte Norwegian 99,3 prosent av de planlagte flyvningene i desember, hvorav 68,2 prosent gikk på oppsatt rutetid.

Foto: Ut på eventyr. Foto fra Norwegian.