Mangel på tilgjengelige reiser for alle – et globalt problem

I dag har over to milliarder mennesker verden over særlige behov ved reiser, på grunnlag av blant annet alder og ulike funksjonsvariasjoner. Samtidig viser en ny rapport, utarbeidet på oppdrag av Amadeus, at verken reisebransjen eller offentlig sektor møter disse personenes behov fullt ut, heter det i en pressemelding utstedt av Amadeus.

Rapporten, Voyage of Discovery: Working towards inclusive and accessible travel for all, viser at noen av de fremste hindringene for tilgjengelige reiser for alle, er feilaktig eller utilstrekkelig informasjon, samt kunnskapsmangel innen kundeservice. Utviklingen mot mer inkluderende og tilgjengelige reiser for alle krever derfor tiltak innen en rekke områder.

Disse områdene inkluderer blant annet globale standarder for informasjon og servicetjenester, mulighet for individtilpassede reiser samt et økt samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Teknologien spiller dessuten en stadig større rolle på dette området, og funksjoner som stemmegjenkjenning er blitt vanlige innslag. Her er det også store muligheter for bedrifter og gründervirksomheter til å utvikle nye forretningsideer rundt tilgjengelige reiser. Et eksempel er booking-siden Handiscover, som klassifiserer overnattingsteder etter hvor tilgjengelige de er for personer med særlige behov.

Rapporten viser at reisende med særlige behov i høyere grad enn tidligere forventer at deres behov skal møtes, som en del av standardservicen og uten ekstra kostnad.

– Å eliminere hindringer for å reise, individtilpasse reisetilbud, bruke teknologi for å gjøre det enda enklere for reisende, og å skape en mer tilgjengelig infrastruktur, der personer enkelt kan navigere selv, kommer til å være til nytte for alle, sier Alex Luzárraga, Vice President, Corporate Strategy, i Amadeus.

Tilgjengelige reiser er et av de områdene som inngår i Amadeus’ CSR-arbeid. Studien er basert på rundt 800 intervjuer med reisende med særlige behov, bransjeeksperter samt representanter fra så vel privat og offentlig sektor som internasjonale institusjoner.

Foto: Rullestolbruker på hotell. Foto fra Scandic Hotels.