Pilene har snudd for Stavanger lufthavn Sola

I februar reiste om lag 3,8 millioner passasjerer over Avinors lufthavner, en økning på om lag 2,7 prosent, sammenlignet med fjoråret. Etter en lang periode med trafikknedgang, økte ved Stavanger lufthavn Sola med totalt 4,5 prosent, hvorav utenlandstrafikken sto for den største veksten, på ni prosent, forteller Avinor i en pressemelding.

– De gledelige tallene fra Stavanger lufthavn Sola bekrefter at næringslivet i regionen reiser seg igjen, etter noen harde år. En økning på hele ni prosent, når det gjelder utenlandsreiser, viser at Norges mest internasjonale bedrifter skal ut i verden igjen, for å handle. Generell økning i aktiviteten for den viktigste industrien vår, er nok hovedgrunnen, men vi vet også at for en rekke selskaper har økt fokus på eksport vært en viktig del av omstillingsarbeidet, sier Harald Minge, administrerende direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Utlandstrafikken øker i Tromsø

Også i Tromsø har veksten vært stor (7,2 prosent), og utlandstrafikken hadde en økning på hele 51 prosent, sammenlignet med fjoråret. Rutene til Gdansk, København, Frankfurt og Stockholm sto for det meste av veksten.

Stavanger hadde sterkest passasjervekst blant de største lufthavnene, med 4,5 prosent; etterfulgt av Oslo, med 3,7 prosent; og Bergen med 3 prosent. Trondheim hadde 1,7 prosent færre passasjerer enn i februar i fjor. Av de største regionale lufthavnene var det størst passasjervekst i Tromsø (7,2 pst), Harstad/Narvik (5,8 pst), og Ålesund (5 pst).

Mye dårlig vær

Februar var preget av mye utfordrende vintervær, noe som resulterte i 500 flere kanselleringer enn i februar 2017. Regulariteten var 97,8 prosent, det vil si. at 2,2 prosent av de planlagte flyvningene ble kansellert.

Trafikken til og fra Polen hadde størst vekst i februar, med nesten 12.000 flere passasjerer (23 prosent). Det var også en stor økning til Finland (20 prosent), Nederland (5 prosent) og Spania (4 prosent).

Foto: Februar var preget av mye utfordrende vintervær. Foto fra Avinor.