NHO Reiseliv forventer mer handlekraft i reiselivspolitikken

Det er ett år siden reiselivsmeldingen ble lansert, men gjennomføringen av tiltakene lar vente på seg. Nå vil NHO Reiseliv-direktøren ha mer handlekraft i reiselivspolitikken, skriver arbeidsgiverorganisasjonen i en pressemelding.

– Da regjeringen lanserte den svært etterlengtede reiselivsmeldingen i fjor våres, la de vekt på viktigheten av gode rammebetingelser for næringen, slik at reiselivet kan fortsette å vokse. Ett år senere har vi fått en økning i reiselivsmomsen, men vi har foreløpig sett lite handlekraft hva gjelder løftene fra innstillingen til meldingen, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Løfter om skattelette

I reiselivsmeldingen ble det varslet å innføre en verdsettelsesrabatt i formuesskatten, på norskeide hoteller og overnattingssteder. I statsbudsjettet for 2018 ble det lovet at Finansdepartementet ville gå i dialog med ESA, for å avklare hvordan en slik verdsettelsesrabatt kan innføres i overensstemmelse med EØS-avtalen. Videre skulle departementet komme tilbake til Stortinget med en oppfølging av denne dialogen.

– Verdsettelsesrabatten ble brukt som hovedinnsalg fra regjeringen da meldingen ble lansert. Dette var gode nyheter for reiselivet, men hva skjer med denne saken? Kan næringen forvente at det vil komme en konkret endring i neste års statsbudsjett? Det er viktig at dette følges opp og gjennomføres av regjeringen, sier Krohn Devold.

Tilsynsreform

Regjeringen har også lovet å arbeide for en mer samordnet og enhetlig tilsynspraksis, samt å styrke tilsynenes veiledningsplikt. I innstillingen til meldingen står det at regjeringen vil kartlegge praksisen med tilsyn, for å vurdere eventuelle tiltak. Videre vil regjeringen videreutvikle Altinn som plattform, og ha som mål at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang.

– Tilsynsreformen ble applaudert da forslaget kom, men oppfølgingen gjenstår. En så viktig reform krever at man setter av ressurser, både politisk og i embetsverket. Statssekretærer må gis konkret ansvar, og man må møtes på tvers av departementene. Hvilken statssekretær har fått ansvaret og hvilke departementer er involvert? Er arbeidet med kartleggingen kommet i gang?

– I innstillingen står det også mye om forenkling, og at bedriftene i sin tilsynsrapportering må kunne rapportere ett sted, ikke samme informasjon mange steder. Det er derfor avgjørende at Altinn nå har fått oppdrag og prosjektmidler til raskt å levere dette, fortsetter Krohn Devold.

– Trenger en offensiv politikk for skattlegging

Regjeringen har varslet at den vil støtte arbeidet for bedre skatteprinsipper for globale selskaper. Krohn Devold mener det er viktig at regjeringen nå tar tak i dette, og at de må følge opp anbefalingene fra delingsøkonomi-utvalget fra februar 2017. Utvalget støtter NHO Reiselivs innspill om at det bør være obligatorisk for delingsøkonomi-selskapene å rapportere inntekter fra oppdragene som formidles via de digitale plattformene, og at de skal dele overnattingsstatistikk med Statistisk sentralbyrå (SSB).

– I statsbudsjettet foreslo regjeringen å fjerne skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig. Det kan være en start på å få oversikt over omfanget av utleie via plattformer som Airbnb, men vi trenger en mye mer offensiv politikk fra regjeringen på dette området. Det innebærer å innføre opplysningsplikt for plattformselskapene, både når det gjelder overnattingsstatistikk og skatt. Kun ved å få full oversikt over omfanget, kan vi sikre riktig skatteinnbetaling, sier Krohn Devold.

20. mars sendte Finansdepartementet et forslag på høring, om at digitale plattformer skal pålegges rapporteringsplikt til Skatteetaten. Det er NHO Reiseliv glad for.

– Jeg har stor tiltro til at den nye næringsministeren vil ta tak i disse sakene. Nå har han muligheten til å følge opp vedtak som er viktige for reiselivet, sier Krohn Devold.

Foto: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto fra NHO Reiseliv.