Tre millioner til nasjonal konkurranse for å løfte Norge som kulturdestinasjon

Related Post

Regjeringen bevilger tre millioner til en nasjonal konkurranse som skal løfte frem kunst og kultur i det internasjonale profileringsarbeidet av Norge som reisemål. Innovasjon Norge har fått oppdraget, som er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring. Det åpnes for søknader fredag 20. april.

– Vi er gode på å profilere Norge som naturdestinasjon. Det skal vi selvsagt fortsette med, men vi må bli flinkere til å fortelle om de mange andre grunnene til å besøke Norge, i tillegg til fjord, fjell og nordlys, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

Torsdag lanserte hun og reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, konkurransen på tre millioner kroner, som skal bidra til internasjonal profilering av Norge som kunst- og kulturdestinasjon.

– Norge har mye å tilby den kulturinteresserte turisten, men i dag er deler av det brede og mangfoldige kulturtilbudet bortgjemte skatter. Vi ønsker å mobilisere sektoren selv til å fortelle historiene om Norge som kulturdestinasjon. Derfor har vi gitt Innovasjon Norge i oppdrag å utlyse en nasjonal konkurranse, sier Skei Grande.

– Gjøre Norge til et enda mer attraktivt reisemål

Innovasjon Norge er svært fornøyd med oppdraget, og har selv fremhevet viktigheten av kunst og kultur i sin nye retning for reiselivet.

– Oppdraget markerer starten på et tettere samarbeid mellom kulturell og kreativ næring, og reiselivet. Sammen skal vi gjøre Norge til et enda mer attraktivt reisemål, og på den måten styrke næringsgrunnlaget for alle næringene, sier Holm.

Del av større satsing på kultur og reiseliv

Midlene lyses ut 20. april, gjennom Innovasjon Norge. Aktuelle søkere er bedrifter fra kulturell og kreativ næring, og det er en fordel om prosjektene gjøres i samarbeid med reiselivsnæringen, kunst- og kulturinstitusjoner.

Oppdraget springer ut fra innspill fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring, og er ett av flere iverksatte tiltak for å styrke samarbeidet mellom kultur og reiseliv. Som en oppfølging av Reiselivsmeldingen som ble lagt frem i fjor, er det satt ned et samarbeidsråd, med representanter fra kultur- og reiselivssektoren, som skal bidra med innspill til hvordan sektorene gjensidig kan styrke hverandre. I tillegg skal Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet utarbeide en strategi for kulturturisme.

Kontaktperson:

Margit Klingen Daams, Innovasjon Norge, +47 909 37 763, margit.klingen.daams@innovasjonnorge.no

Fakta:

Midlene lyses ut 20.april, gjennom Innovasjon Norge. Videre informasjon og søknadsskjema på oppdateres på www.innovasjonnorge.no.

Vinnerprosjektene velges ut av et ekspertpanel, hvor kunstfaglig kompetanse er sentralt.

Prosjektene vil være del av Norges representasjon som hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019.

Bedriftene vil få midler til gjennomføring av prosjekter hvor formålet er å profilere Norge ved hjelp av kulturell og kreativ kompetanse, og midlene kan gå til utvikling av materiell som bilder, film, tekst, musikk og lignende, samt noe til formidlingsarbeid.

Foto: Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, og kulturminister Trine Skei Grande. Foto fra Innovasjon Norge.

Posted in Ukategorisert