NSB med endelig avtale om elektriske bybiler i Oslo

NSB-konsernet har signert franchiseavtale med det danske selskapet GreenMobility, om etablering av elektriske bybiler i Oslo. Målet er at 250 bybiler skal stå klare innen årets slutt.

23. mars ble det kjent at NSB ville tilby 250 bybiler i Oslo. Partene er nå ferdig forhandlet, og avtalen er inngått av det nye NSB-selskapet NSB Bybil AS, heter det i en pressemelding.

– Vi gleder oss til å gi Oslo-beboerne et helt nytt tilbud, sier Synne Homble, konserndirektør for mobilitet og strategi i NSB-konsernet.

– Satsing på elektriske bybiler er del av NSB-konsernets strategi for å gi kundene dør til dør-løsninger, og gjøre det mulig å klare seg uten privatbil i byen.

Samme som i København

Avtalen mellom NSB og GreenMobility er en franchiseavtale, hvor NSB etablerer samme type løsning i Oslo som GreenMobility tilbyr i København.

En app viser til enhver tid hvor det står en ledig bil. Du kan ta nærmeste bil, låse opp med appen, og kjøre hvor som helst. Når turen er over, kan du parkere innenfor sonen. Parkering er gratis. For å leie elbilene betaler du per minutt du har kjørt, alternativt for en hel dag, eller for 20 timer i måneden.

250 elbiler

Etter hvert vil 250 elbiler prege bybildet i hovedstaden. NSB er i den avsluttende fasen av å velge leverandør av bilene, og dermed også bilmodell, men det er bestemt at det blir en elbil med minst 200 km rekkevidde.

– Med den rekkevidden elbilene nå har fått, ser vi ikke behov for gammeldagse bensin- og dieselbiler, sier Torben Andersen, administrerende direktør i GreenMobility.

– Visjonen vår handler om grønne byer, hvor transport ikke etterlater store spor på miljøet.

Ring 3 – og litt til

Prisen er ikke fastsatt ennå, men ventes å bli rundt fem kroner minuttet i Oslo. I tillegg vil det bli en attraktiv fast pris for 24 timers leie, samt et månedsabonnement. Parkeringssonen vil i første omgang være innenfor Ring 3, samt enkelte områder utenfor. Det vil bli «hotspots», som er reserverte parkeringsområder med lademuligheter, forskjellige steder i byen. I tillegg kan du parkere på offentlige parkeringsplasser som ikke har tidsbegrensning.

Driften av bybilløsningen vil bli ivaretatt av konsernselskapet Nettbuss. Nettbuss vil ha ansvaret for driften, og vil være ute i gatene for å flytte, lade og vaske bilene.

– Dette er en spennende ny oppgave for Nettbuss-organisasjonen, uttaler Ole Engebret Haugen, konserndirektør buss i NSB-konsernet.

– Med basis i eksisterende drift og kompetanse, er vi rustet for å tilby bybiler til kundene, som er rene, ladet og i god stand. Det motiverer oss at vi kan være med og bringe nye løsninger til kundene.

NSB Bybil sikter mot lansering i løpet av året. De første 1000 påmeldte på nsb.no/bybil får 15 minutter gratis.

NSB satser på mobilitet

Avtalen er et resultat av NSB-konsernets nysatsing på mobilitet og dør til dør-tjenester.

– Mange som bor i Oslo bruker bare bilen sin en gang iblant. Vi ser fra andre land at bybiler kan redusere behovet for å eie egen bil. Vi håper bybilene, kombinert med kollektivtransport, kan være et bidrag til å løse noen av transportutfordringene i hovedstaden, avslutter Synne Homble.

Foto: Ole Engebret Haugen og Synne Homble med en av NSBs nye bybiler. Fotograf: Mads Kristiansen.