Styrker Avinor Oslo lufthavns posisjon som internasjonalt knutepunkt

Avinor har besluttet å utvide området etter passkontrollen på Oslo lufthavn, noe som vil gi et betydelig bedre tilbud til reisende til og fra land utenfor Schengen. Byggearbeidene starter i begynnelsen av oktober i år, og utvidelsen skal etter planen være gjennomført andre kvartal 2022.

– Denne utvidelsen er viktig for å videreutvikle Oslo lufthavn som et internasjonalt knutepunkt. Den vil gi økt kapasitet, og vil gi bedre forhold for våre passasjerer og flyselskaper, og bedre rammevilkår for norsk reiseliv, turisme og næringsliv – noe som er en viktig del av konsernets samfunnsoppdrag, sier Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen i en pressemelding.

Viktig for Norge

Kapasiteten på dagens område for trafikk utenfor Schengen er på 5,5 millioner passasjerer, og vil etter utvidelsen være på om lag åtte millioner passasjerer i året

– De siste årene har trafikken til og fra land utenfor Schengen vist en betydelig større vekst enn trafikk innenfor. At vi legger til rette for denne trafikken, ved å bygge god og tilpasset infrastruktur, er helt nødvendig. Det vil gi Norge økt konkurransekraft, og store samfunnsøkonomiske gevinster, fortsetter Falk-Petersen.

Byggestart i oktober

Arbeidet med utvidelsen vil starte opp allerede mandag 1. oktober, og konsekvensen for reisende skal holdes på et minimalt nivå.

– Etter seks år med bygging av nye Oslo lufthavn, har vi lært mye om hvordan vi skal bygge og drive flyplass samtidig. Læringen fra dette tar vi med oss i denne utvidelsen. Totalt må vi fjerne tre gater under utbyggingsperioden, men alt i alt bør vi klare dette uten at de reisende merker det i særlig grad, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas.

Ønsker en flyplass i europatoppen

Det blir totalt 14 flyoppstillingsplasser, hvorav fire fleksible gater, som kan håndtere trafikk fra områder både innenfor og utenfor Schengen. Utvidelsen vil gi et samlet areal på 39.700 kvadratmeter for reisende til land utenfor Schengen.

– Det blir en forlengelse av dagens område, nye flyoppstillingsplasser, som er tilpasset større fly og nye kommersielle områder. Totalt vil dette gi oss nødvendig kapasitet for å kunne tilby en flyplass i europatoppen for både reisende, flyselskap og andre samarbeidspartnere, forklarer Hasaas.

Utvidelsen omfatter også en tilrettelegging for US Preclearance, men en forutsetning for realisering av en slik løsning, er en forpliktende deltagelse fra aktuelle flyselskap, og en bilateral avtale mellom USA og Norge.

Den totale kostnadsrammen for utvidelsen er på 3,3 milliarder kroner, og finansieres av Avinor. De fysiske grunnarbeidene vil starte i fjerde kvartal i 2018.

Foto: Området etter passkontrollen på Oslo lufthavn bygges ut. Illustrasjon fra Nordic – Office of Architecture.