Vil bygge Norges mest moderne og miljøvennlige fergehavn i Sandefjord

Fjord Line har store ambisjoner for videre vekst. Rederiet, som har planer om å bygge Norges mest miljøvennlige fergehavn på Vindal i Sandefjord, mener tomten er perfekt for å utvikle fremtidens cruiseprodukt.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått til denne avtalen med Jotun. Vi vokser med mer enn 15 prosent i året, og fra 1. januar 2020 går vi fra å operere ett til to skip mellom Sandefjord og Strømstad. Vi mener Sandefjord er det klart beste stedet i Vestfold for fergeanløp. Investeringen vi nå skal gjøre på Vindal, viser vår langsiktige ambisjon i og for byen, sier Rickard Ternblom, konsernsjef i Fjord Line.

Store ambisjoner

På tomten på Vindal skal det bygges en grønn havn, med kaianlegg, terminalbygning, oppstillingsplasser for privatbiler og nyttekjøretøy, og nødvendige servicetilbud. I og rundt eiendommen, som har en størrelse tilsvarende elleve fotballbaner, skal det anlegges grøntområder, til glede både for passasjerer og naboer.

– Det er en privilegert situasjon, dersom vi får bygge en havn fra grunnen av. Det gir oss mulighet for å bruke den mest moderne teknologien i alle ledd, og slik sett få de mest bærekraftige og kundevennlige løsningene som finnes, gitt at nødvendige godkjennelser kommer på plass. Vi er veldig takknemlig for måten publikum i regionen har tatt imot oss på. Nå kan vi bygge en splitter ny havn, hvor vi kan gi våre mange lojale kunder et enda bedre produkt, sier Ternblom.

Bidrag til byutviklingen

Kommunen har i flere år signalisert at den ønsker å avvikle fergeanløpet i indre havn, og omregulere arealet til bolig, servicetilbud og annen næringsutvikling. Målet er å redusere trafikken og miljøbelastningen i sentrum. Fjord Line mener kommunepolitikerne nå enklere kan realisere planene om å flytte fergehavnen ut av sentrum.

– Vi har tatt signalene fra politikerne, og dette er ett av våre bidrag til byutviklingen i Sandefjord. Havnen på Vindal vil også være tilgjengelig for andre rederier, og vi stiller med åpne armer, dersom Color Line ønsker å bruke denne havnen til sin rute mellom Sandefjord og Strømstad. Havnen vil bli organisert som et eget selskap i Fjord Line-konsernet, og andre rederier kan kjøpe tjenester av dette havneselskapet, på normale og transparente, kommersielle vilkår, sier konsernsjefen.

Miljøpartnerskap

En del av avtalen mellom Jotun og Fjord Line er et samarbeid om fjerning av de avfallsdeponiene som i dag er på eiendommen. Konsernsjef i Jotun, Morten Fon, er tilfreds med at tomten nå blir ryddet på en trygg og ansvarlig måte, og at området utvikles videre som næringsareal.

– Denne tomten har ligget brakk i mange år, og vært avstengt for publikum. Nå får vi fjernet deponiene, én gang for alle, åpnet opp eiendommen, og sikret at den blir brukt til verdiskapende aktiviteter og flere arbeidsplasser i Sandefjord. Vi opplever Fjord Line som et langsiktig og profesjonelt rederi, og har hatt god dialog med dem i denne prosessen, sier Fon.

Nå vil Fjord Line umiddelbart opprette dialog med kommunen, for å komme i gang med konsekvensutredningen, og for å få nødvendige godkjennelser. Havnen vil, dersom planene realiseres, stå klar i god tid før 2025.

Foto: Fjord Lines planlagte kaianlegg på Vindal i Sandefjord. Foto fra Fjord Line.