Fylket flest nordmenn ønsker å besøke

Ett fylke utmerker seg som særlig populært blant nordmenn på ferie i eget land.

På oppdrag for NHO Reiseliv har Kantar TNS spurt 1073 nordmenn over 18 år om deres sommerferieplaner. Undersøkelsen viser at åtte av ti nordmenn skal på sommerferie i år. Det er like mange som i fjor sommer. Av de sommerferierende skal 54 prosent på ferie i Norge, også det likt som i fjor, ifølge en pressemelding fra NHO Reiseliv.

I årets undersøkelse har organisasjonen stilt dette spørsmålet:

Tenk deg at du skulle reise på ferie i ett fylke i Norge i sommer, hvilket ville du valgt?

– Slående vakkert

Nordland topper listen som det klart mest populære fylket. 20 prosent oppgir at de ville reist til Nordland, om de skulle besøkt ett fylke i sommer. På delt andreplass finner vi Troms og Sogn og Fjordane, etterfulgt av Finnmark.

– Nordland er et slående vakkert fylke, med unike opplevelser året rundt, så jeg er ikke veldig overrasket over at Nordland kommer ut på topp, og at Nord-Norge som helhet er så pass attraktivt for nordmenn, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Fylkene sortert etter prosentandel som ønsker å dra dit på ferie:

Nordland: 20,1 %
Troms: 9,0 %
Sogn og Fjordane: 8,9 %
Finnmark: 8,3 %
Hordaland: 5,1 %
Vest-Agder: 4,4 %
Møre og Romsdal: 4,4 %
Trøndelag: 3,9 %
Aust-Agder: 3,8 %
Telemark: 3,7 %
Vestfold: 3,0 %
Rogaland: 3,0 %
Oslo: 3,0 %
Buskerud: 2,0 %
Hedmark: 2,0 %
Oppland: 2,0 %
Østfold: 1,0 %
Akershus: 0,6 %

Ulike preferanser

Preferansene for norgesferie varierer noe fra landsdel til landsdel, viser undersøkelsen.

Sammenlignet med befolkningen totalt sett, ønsker vestlendinger i større grad å dra til Oslo og Vest-Agder.

Folk fra det indre østlandsområdet ønsker i større grad enn andre å feriere i Buskerud, og har mindre dragning mot Sogn og Fjordane.

Befolkningen i Sør-Norge er mer tilbøyelig til å velge Telemark og Hordaland enn andre.

Folk i Midt-Norge vil ikke reise så langt, og velger Trøndelag, men blant disse er Finnmark også et mer populært reisemål.

Nordlendinger vil mer enn andre til Oslo.

Folk i Oslo og Akershus skiller seg ikke nevneverdig fra befolkningen totalt sett, men disse er litt mindre tilbøyelig til å ville dra til Vest-Agder.

Vis frem ukjente perler

For å unngå for stort trykk på enkelte turdestinasjoner, slik vi har sett blant annet i Nord-Norge de siste par somrene, mener NHO Reiseliv-sjefen det er viktig å vise frem flere ukjente perler i Reiselivs-Norge.

– Det kryr av flotte plasser i Norge, og det er bare et lite fåtall kommuner som har opplevd overbelastning på enkelte stier eller attraksjoner. Derfor må vi også vise frem de mange flotte stedene hvor det ikke er fullt. Nye steder kan raskt bli opplevd som mer attraktive, bare de blir solgt og vist frem, sier hun.

Foto: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Fotograf: Oda Hveem.