Nær én av fire har erstattet fly med elbil

Andelen elbilister som velger bort flyreisen, for heller å kjøre utslippsfritt, fortsetter å øke, og mer enn 1/3 tar elbilen på ferietur.

Det kommer frem i Norsk elbilforenings medlemsundersøkelse, Elbilisten 2018. Samtidig blir elbilen også stadig mer aktuell for ferieturer.

Andelen som sier at de har valgt å kjøre elbilen til en destinasjon, fremfor å fly, har økt med fire prosentpoeng siden forrige undersøkelse, og er nå på 23 prosent.

– Andelen på snaut 19 prosent var nesten lik i både 2016 og 2017, så det er fint å se at den nå gjør et realt byks opp. Dette illustrerer at elbilen dekker mer og mer av folks transportbehov, og dersom den også kan erstatte flyturer, er det definitivt en bonus, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Elbilforeningen har ikke minst testet samme fenomen i fjor, på en tur fra Norge til Tyskland. 3100 kilometer ble kjørt, på en energimengde tilsvarende knappe 80 liter bensin.

Andelen som sier at de bruker elbilen til ferieturer, har samtidig økt med syv prosentpoeng det siste året, fra 30 til nær 37.

Det samsvarer godt med det faktum at flere klarer seg med én bil, nemlig elbilen.

Fakta om Elbilisten 2018

Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse, gjennomført av Norsk elbilforening, blant norske elbileiere.

Elbilisten 2018 er den syvende undersøkelsen som er gjennomført.

Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen, og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2. mai – 23. mai 2018, og sendt ut på epost til over 44.559 elbileiere.

9520 personer deltok (21 prosent svarfrekvens). Deltagerne brukte i gjennomsnitt 22 minutter på å gjennomføre undersøkelsen.

Foto: En Tesla Model X. Foto fra Norsk elbilforening.