Mange reisende på Avinors lufthavner i juni

Totalt reiste mer enn 5,1 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i juni. Veksten var på 0,5 prosent, sammenlignet med juni 2017.

– Juni er en måned med mange forretnings- og fritidsreisende, og passasjertallet viser hvor viktig norske flyplasser er for norsk næringsliv, reiseliv og turisme, sier trafikkdirektør Jasper Spruit i Avinor i en pressemelding.

Antall reisende innenlands sank med 1,2 prosent, mens antall utlandspassasjerer økte med 2,4 prosent. Det var størst vekst i chartertrafikken, med 4,5 prosent økning, mens antall passasjerer som reiste med rutefly utenlands, økte med 2,2 prosent.

Antall offshorepassasjerer økte med hele 11,2 prosent, noe som indikerer økt aktivitet innen olje- og gassutvinning.

Antall kommersielle flybevegelser sank imidlertid med 1,7 prosent i juni. Innenlandstrafikken sank med fem prosent, mens utlandstrafikken vokste fire prosent.

Av Avinors ti største lufthavner var det bare Oslo lufthavn (+2 prosent), Tromsø lufthavn (+1,3 prosent), Ålesund lufthavn (+ 2,1 prosent) og Kristiansand lufthavn (+ 1,8 prosent) som hadde passasjervekst i juni.

Stor chartervekst

Av de regionale lufthavnene var det Svalbard som vokste mest, med 3400 flere passasjerer i juni (+17,5 prosent).

Blant charterdestinasjonene var det spesielt sterk vekst til Hellas og Tyrkia i juni. Hellas hadde en økning på 8300 charterpassasjerer (+7 prosent), mens Tyrkia vokste med 5800 passasjerer (+90 prosent). Blant rutefly-destinasjonene var det størst vekst til Polen og Frankrike, med henholdsvis 19.800 (+20 prosent) og 18.500 (+22 prosent).

Til Tyrkia var det også sterk vekst i passasjerer på rutefly, med en økning på 8300 (+27 prosent).

Foto: Pir nord på nye Oslo lufthavn. Fotograf: Espen Solli/Avinor Oslo lufthavn.