Viktig milepæl i prosjektet Ny lufthavn Bodø nådd: rådgivergruppe er valgt

Avinor mottok tilbud fra flere velrenommerte aktører i forbindelse med prosjekteringen av Ny lufthavn Bodø, og etter å ha gjennomført grundig evaluering og forhandlingsrunder, er det besluttet å tildele kontrakten til Norconsult.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal det bygges ny lufthavn i Bodø, for å få mer plass til byutvikling. Den nye lufthavnen har et anslag på mellom 6,5-7 milliarder kroner, og skal stå klar mellom 2024-2026, heter det i en pressemelding fra Avinor.

Det har vært gjennomført en konkurranse knyttet til anskaffelse av rådgivergruppe i forbindelse med byggingen. Avtalen vil i første omgang gjelde prosjektering i forbindelse med gjennomføring og utarbeidelse av skisseprosjekt.  Avinor har opsjoner på å bestille prosjektering også ved gjennomføring av forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden.

Gode tilbud fra flere solide aktører

Avinor mottok tilbud fra flere velrenommerte aktører, og etter grundig evaluering og forhandlingsrunder, er det besluttet å tildele kontrakten til Norconsult.

– Vi er glad for å ha nådd denne viktige milepælen i prosjektet. Kompetanse og erfaring hos nøkkelpersoner, en fornuftig organisering og gjennomføringsmodell, samt konkurransedyktig pris, var avgjørende for beslutningen om å tildele denne viktige kontrakten til Norconsult, sier konserndirektør Stine Ramstad Westby.

Kontraktens estimerte verdi for skisseprosjekt er NOK 10-15 millioner. Estimert verdi for gjennomføring av alle faser, forutsatt bestilling av samtlige opsjoner: NOK 300 – 600 millioner.

– Det er en enorm tillitserklæring å bli tildelt et av de største og viktigste samferdselsprosjektene i Norge. Norconsult, med underleverandører LPO arkitekter og Archus arkitekter,  har omfattende erfaring fra både store og små lufthavn-prosjekter, og ser frem til å bidra med vår samlede kompetanse til å skape verdier for Avinor og Bodø. Vi gleder oss til å ta fatt på det spennende og utfordrende oppdraget med Ny lufthavn Bodø, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

Bilde: Planskisse for Ny lufthavn Bodø. Illustrasjon fra Avinor.