Avinor Oslo lufthavns betydning som knutepunkt øker

Utlendinger på feriereise til og i Norge står for den største økningen i flytrafikken de siste årene, og Oslo lufthavns andel av utlandstrafikken har økt fra 61 til 68 prosent fra 2015 til 2017. Dette går frem av Avinors reisevaneundersøkelse 2017.

Andelen som går til eller fra Oslo lufthavn har også økt, fra 73 prosent i 2015, til 75 prosent i 2017. Andelen reisende fra regionale lufthavner som benyttet Oslo lufthavn som knutepunkt på vei til utlandet, økte fra 51 til 58 prosent i samme periode, skriver Avinor i en pressemelding.

– Avinors reisevaneundersøkelse 2017 viser at det særlig er den økte turismen som driver veksten i flytrafikken, noe turistnæringen også selv har bekreftet gjennom de siste sesongene. Avinors samfunnsoppdrag er å tilrettelegge for de behovene dette skaper – både for besøkende som kommer til Norge, og for nordmenn som skal ut på reise, enten innenlands eller utenlands, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Innovasjon Norge: – Gode flytilbud er viktig

Passasjerer bosatt utenfor Norge sto for 73 prosent av veksten i rutetrafikken fra 2015 til 2017. Andelen rutepassasjerer som oppgir at de er bosatt i utlandet, har økt fra 44 prosent i 2015, til 47 prosent i 2017. De fleste besøkende kom fra Storbritannia, USA og Tyskland, med henholdsvis 15, elleve og ni prosent markedsandel. Sverige, Danmark og Frankrike følger deretter.

– Det er gledelig at veksten fortsetter på viktige markeder, som Storbritannia, Tyskland og USA. Disse reisende blir lenge, og legger til sammen igjen store summer. Gode flytilbud er viktig for å fortsette å tiltrekke reisende til hele Norge, og gjennom hele året, sier Bente Bratland Holm (under), reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Bente Bratland Holm
Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Antall utlendinger på innlandsrutene har også økt kraftig

Fra 2015 til 2017 økte antallet utlendinger på innlandsflyvningene med totalt 53 prosent, fra 1,3 millioner til 2to millioner reiser. Andelen utlendinger på innlandsflyvningene økte fra ni prosent i 2015, til 13 prosent i 2017. Høyest andel utlendinger i 2017 hadde Oslo-rutene til Svalbard (53 prosent), Kirkenes (32 prosent) og Tromsø (30 prosent). På ruten Oslo-Tromsø, som hadde størst vekst, økte antallet utenlandske passasjerer fra 150.000 til 350.000 i toårs-perioden.

Nordmenn reiser mindre innenlands, mer til utlandet

Antall flyreiser per innbygger innenlands har falt, og ligger nå på 2,3 reiser per innbygger. Reisefrekvensen har falt spesielt mye i Nord-Norge. Antallet forretningsreiser innenlands gikk totalt ned med to prosent fra 2015 til 2017, mens det var en vekst på åtte prosent i antall ferie- og fritidsreiser.

Nær all vekst i flytrafikken mellom Norge og utlandet skyldes økt ferie- og fritidstrafikk. Trafikken av nordmenn på ferie- og fritidsreise med rutefly til utlandet, økte med åtte prosent fra 2015 til 2017. London, København og Stockholm er de største utenlandsreisemålene for rutetrafikken.

USA størst interkontinentalt

Interkontinentale destinasjoner sto for femten prosent av utenlands rutetrafikk til og fra Avinors lufthavner i 2017, samme andel som i 2015. I løpet av de siste ti årene, fra 2007 til 2017, økte antallet interkontinentale passasjerer fra 1,7 til 2,9 millioner, en årlig vekst på fem prosent.

Det viktigste destinasjonslandet i den interkontinentale trafikken er USA, med 1,2 millioner passasjerer i 2017. Thailand er nest størst, og Canada har tatt over for Dubai/UAE som tredje største destinasjon. Avinors reisevaneundersøkelse 2017 omfatter 147.000 passasjerer på ti flyplasser.

Transportøkonomisk Institutt har analysert tallene. Rapporten kan lastes ned i sin helhet her.

Foto: Turister på Avinor Oslo lufthavn. Foto fra Avinor.